REC-info klucht: Irona vraagt door.

omrin.jpg
NIEUWE vragen over de informatievoorziening rond de REC Het betreft vragen van Irona Groeneveld, fractievoorzitter GrienLinks Fryslân, naar aanleiding van uitspraken van de provincie dat de berekeningen waar de fractie al sinds maart om vraagt, niet op papier lijken te staan.
Irona Groeneveld: “Als je je baseert op informatie om zienswijzen ongegrond te verklaren, dan wéét je toch waar die informatie staat? Of tenminste kun je die op korte termijn produceren. Dat de gedeputeerde zégt dat de informatie er wel is, maar het niet zo snel kan vinden, doet ons afvragen of de informatie er überhaupt wel is. Waarom heeft gedeputeerde Adema dit niet meteen eerlijk gezegd? En trouwens: wat voor bestuur is dat, dat zich baseert op onvindbare informatie?

rapport-is-zoek.jpg


De vragen:

*Klopt het bericht op de site Omrop Fryslân van 2 september 2009 dat er geen berekeningen op papier staan wat betreft de uitstoot van de afvaloven?
*Klopt het dat u bereid bent om de berekeningen alsnog door Witteveen en Bos op papier te laten zetten?
*Hoe verhoudt dit antwoord zich tot uw antwoord op onze vragen van maart 2009 en uw reactie op het Wob verzoek aan Stichting afvalovennee over de ongegrond verklaring van de zienswijzen over de haalbaarheid van de uitstoot en de verspreidingsberekeningen, namelijk dat de externe toetsing vervat zit in e- mails?
*Wij hebben in onze schriftelijke vragen van aug 2009 gevraagd of u aan wilt geven, waar we in de openbaar gemaakte stukken die externe toetsing kunnen vinden. In de cie vergadering 26 aug 2009 hebben wij aangegeven deze vraag schriftelijk beantwoord te willen hebben, met vermelding van documentnaam en bladzijde nummer. Bent u in staat en bereid deze informatie alsnog voor 9 september te verstrekken?
*Kunt u verklaren waarom u deze informatie niet direct paraat heeft, aangezien er al sinds januari 2009 door diverse partijen om deze informatie gevraagd wordt? Oftewel: Als u een zienswijze ongegrond verklaard op grond van informatie, moet u deze informatie toch kunnen vinden?