GL kreeg Albayrak naar Fryslân

Albayrak1 Staatssecretaris Albayrak is maandag 19 oktober in Fryslan geweest om te komen praten over ‘de Friese aanpak’ van de noodopvang van (ex)asielzoekers. Het was een besloten gesprek tussen de woordvoerders van de politieke partijen in de Staten en vertegenwoordigers van de Vereniging van Friese Gemeenten. Albayrak was uitgenodigd door de Staten in een brief die (samen met een gift van 40.000 euro voor de noodopvang in Fryslan) is vastgesteld in de staten van 24 juni 2009. Het initiatief hiervoor was genomen door de GrienLinks statenfractie.
De woordvoerder van GrienLinks heeft een aantal zaken genoteerd uit de mond van Albayrak:

* Zij heeft in Friesland 159 dossiers
* Ze wil de zaak pragmatisch benaderen
* Haar inzet is dat gemeente, Dienst Terugkeer & Vertrek en IND elkaar vinden op het niveau van de individuele dossiers
* Als iets niet loopt, dan mag VFG / gemeente bellen naar Albayrak / justitie
* Albayrak erkent dat Fryslân een grote rol heeft gespeeld bij het zichtbaar maken van de gaten in de wetgeving en de problematiek van de noodopvang, door de Friese aanpak. Ook is er de bereidheid in Fryslân om mee te werken aan de oplossing.
* Albayrak vond het goed dat dit gesprek plaatsvond, met zowel provincie als Friese gemeenten aan tafel. Ze zou dat in meer provincies willen.
Voor een uitgebreid verslag zie Irona’s weblog.
Artikel in het Fries Dagblad hierover