GrienLinks wil opheldering over plannen Sportstad Heerenveen

hveenOnderstaand persbericht en schriftelijke vragen van de GrienLinks statenfractie gaan over de betrokkenheid van het college bij de ontwikkeling van Sportstad Heerenveen. De vragen gaan over het uitvoeren van een aangenomen motie in de statenvergadering van 13 mei 2009 waarin gevraagd wordt om een kaderstellende notitie over de ontwikkeling van Sportstad Heerenveen. Retze van der Honing: “En nu lees ik in de krant dat er een voorstel in november aangeboden wordt. Waar is de notitie van het college voor PS? Met welk mandaat voert het college de onderhandelingen?”

De provinciale Statenfractie van GrienLinks wil opheldering over de bemoeienis van de provincie bij de verdere ontwikkeling van Sportstad Heerenveen en de mogelijke realisatie van een nieuwe ijsbaan. GrienLinks wil ook weten of de plannen financiële gevolgen hebben voor de provincie.

Tijdens een werkbezoek op 25 maart van dit jaar werd een delegatie van Statenleden door directeur Tjisse Wallendal bijgepraat over de ambities van Sportstad Heerenveen. Volgens GrienLinks werd meteen duidelijk dat deze ambities geen schijn van kans zouden krijgen zonder financiële injecties van de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân. Daarom wilde GrienLinks dat de inhoudelijke en financiële spelregels werden vastgesteld, voordat de provincie zich actief kon bemoeien met de plannenmakerij. De fractie wilde voldongen feiten voorkomen, waartegen alleen nog maar “ja” of “nee” kan worden gezegd. Daarom werd door GrienLinks op 13 mei 2009 een motie ingediend waarin werd afgesproken dat eerst een zogenaamde kaderstelling zou plaatsvinden. De motie werd met grote meerderheid aangenomen door de staten (behalve de CDA-fractie).
Vervolgens blijkt uit verschillende krantenberichten dat de ontwikkeling van Sportstad Heerenveen in volle gang is. Hieruit blijkt dat in november 2009 een plan wordt gepresenteerd dat voorziet in de bouw van een nieuwe IJsbaan bij Sportstad Heerenveen. Deze plannen worden in november aan de gemeente Heerenveen en de Provincie aangeboden. “Als dat zo is, dan opereert het college zonder het benodigde mandaat”, zegt Retze van der Honing van GrienLinks. ‘’De nadrukkelijke uitspraak van de Friese Staten om vooraf bij de plannen betrokken te willen zijn ís dan botweg genegeerd”.
De staten hebben heel duidelijk aangegeven liever niet in de positie te komen, dat ze uiteindelijk alleen maar ja of nee tegen Sportstad kunnen zeggen.

In verband daarmee heeft GrienLinks de volgende schriftelijke vragen gesteld:

* Op welke wijze en wanneer gaat u de GrienLinks motie van 13 mei 2009 met een verzoek voor een kaderstellende notitie over Sportstad Heerenveen uitvoeren?
* Hoe brengt u de uitvoering van deze motie in overeenstemming met de berichtgeving in de Leeuwarder Courant van 3 oktober 2009 waarin wordt gesteld dat in november 2009 aan de gemeente Heerenveen en provincie Fryslan plannen worden voorgelegd ter realisatie van een nieuwe IJsbaan?
* Is het college betrokken bij het ontwikkelen van deze plannen? Kunt u toelichten op welke manier?
Zo ja, op basis van welk mandaat met in achtneming van de GrienLinks motie van 13 mei 2009?
* Heeft het college met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Sportstad Heerenveen, of de ontwikkeling van een nieuwe IJsbaan, toezeggingen gedaan of afspraken gemaakt?
Zo ja, welke afspraken? En welke (financiële) gevolgen hebben deze voor de provincie?