Opslag CO 2 in Fryslân

co2Op de website van de provincie Fryslân is vandaag een persbericht geplaatst over het besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân, om niet mee te werken aan opslag van
CO2 in Fryslân.
Hieronder een reactie van GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld in de vorm van vier schriftelijke vragen. Zij baseert zich op het persbericht, want het besluit zelf hebben statenfracties en statenleden nog niet ontvangen.

Schriftelijke vragen aan het College met betrekking tot het besluit over de CO2 opslag.

Voor: GS
Betreft: persbericht d.d. 26 november inzake besluit geen CO2 opslag in Fryslân

In het persbericht stelt het college van Gedeputeerde Staten dat CO2-opslag niet bijdraagt aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.
In de volgende alinea stelt het college: “Mocht later blijken dat er geen risico’s zijn, dan moet volgens de provincie eventuele opslag plaatsvinden in de buurt van de vervuiler die voor deze CO2 zorgt”

1. Betekent deze laatste uitspraak dat het college niet uitsluit dat in de toekomst wel CO2-opslag plaats zal vinden in Fryslân, mits het maar veilig is?
2. en hoe verhoudt deze laatste uitspraak zich met de uitspraak dat het College vindt dat CO2-opslag niet bijdraagt aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen?
3. Bent u bereid zich principieel uit te spreken tegen CO2-opslag op grond van uw stelling dat CO2-opslag een end-of pipe oplossing is en niet bijdraagt aan vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen?
4. en betekent het besluit van vandaag dat het College zal weigeren mee te werken, wanneer de minister een plek in Fryslân aanwijst voor CO2-opslag?

Hoogachtend,
GrienLinks,
Irona Groeneveld