Burgers komen bij provincie met verzoek heroverwegen afvalverbrander

omrin.jpg Op de statenvergadering van 16 december 2009 werd het burgerinitiatief over de afvalverbrander besproken. 13.513 burgers hebben hun handtekening gezet ‘voor schone lucht, tegen de afvalverbrander’. Zij verzochten de Staten om aan de gemeenten en Omrin te vragen het besluit over de afvalverbrander te ‘heroverwegen’.

Irona Groeneveld: “De enige plek waar een burger de 31 gemeenten bij elkaar had kunnen treffen, was de besloten aandeelhoudersvergadering van Omrin. Alleen daar had duidelijk kunnen worden wat deze Friese oven op Friese schaal betekent en daar had ook helder moeten worden wat inwoners van Friesland daar van vinden. Maar zoals gezegd, daar kon niemand bij en dus komen de mensen bij de provincie.” Lees hier haar hele bijdrage:
Bijdrage GL burgerinitiatief Omrin 16dec09
Het verzoek van de burgers werd door de PvdA en het CDA aangepast omdat deze partijen vonden dat de Staten geen inhoudelijke uitspraak konden doen over de afvalverbrander. Irona Groeneveld vond dat dat wél kon en stemde tegen het amendement omdat ze voor de oorspronkelijke tekst van het burgerinitiatief was.
Zij constateerde daarnaast dat er een ‘democratisch gat’ bestaat bij dit soort samenwerkingsverbanden tussen gemeenten: “Besluitvorming raakt zo versplintert dat burgers nergens meer invloed kunnen uitoefenen. Volksvertegenwoordigers trouwens ook niet.” De GrienLinks fractie diende een motie in met het verzoek aan GS om dit probleem (het democratische gat) met de Vereniging Friese Gemeenten (VFG) te
bespreken vanuit de provinciale verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bestuur in Friesland. Gedeputeerde Piet Adema zegde dit toe.
Het – door het amendement aangepaste – burgerinitiatief wordt doorgestuurd aan alle gemeenten in Friesland, zodat het op alle agenda’s van de raden komt in het nieuwe jaar. Grijp uw kans!