Fryslân ook dit jaar gentechvrij!

Image4aardappel.png

Vorig jaar hebben we ons ingespannen om zoveel mogelijk boeren en organisaties op de hoogte te brengen van de aanvraag van BASF om genetisch gemodificeerde aardappelen op twee proefvelden in Fryslân te mogen verbouwen. Inderdaad hebben boeren en Greenpeace, samen met diverse verontruste burgers, bezwaar ingediend. De aanvraag van BASF is daardoor vorig jaar door de rechter geschorst. BASF kon geen proefvelden met aardappelen gaan poten vorig jaar. Dat was mooi. Maar BASF heeft nu voor komende zomer weer aanvragen voor proefvelden met aardappelen gedaan. MAAR NIET VOOR FRYSLÂN. Verzet helpt dus wel!
UPDATE:

Hieronder het persbericht van Greenpeace (kan hem nog niet op hun site vinden):

Amsterdam, 4 maart 2010. De vergunningen voor veldproeven met gentechaardappels van
het chemiebedrijf BASF en het Wageningen University & Research center zijn vandaag
door de Raad van State vernietigd. Daarmee staat vast dat de gemanipuleerde
aardappelen van deze bedrijven definitief niet de grond in mogen. Eerder werden de
vergunningen al geschorst. Greenpeace vindt dat er bij de milieurisico-analyse heel
precies naar de plaats en ligging van de proefvelden moet worden gekeken, en dat is
in dit geval niet gebeurd.
De uitspraak werd gedaan in een rechtszaak die Greenpeace, Ekopark, Friese boeren,
Biowad en Feriening Biologyske Boeren Fryslân aanspanden tegen de door het
ministerie van VROM verleende ´wijzigingsvergunningen´ voor veldproeven in
Dongeradeel, Ferwerderadiel en Aa en Hunze. Het ministerie voegde een aantal
locaties aan de oude vergunning toe via een versnelde procedure. De Raad vindt dat
in strijd met de geldende wetgeving en vernietigde de vergunningen.
BASF wilde op de twee Friese velden proeven doen met Phytophthora resistentere
aardappels en zetmeelaardappels. Wageningen UR had in Aa en Hunze een proef met
Phytophtora resistente aardappels gepland. Maar daar steekt de Raad van State nu een
stokje voor.
Het gebruik van gentech kan leiden tot onvoorspelbare en oncontroleerbare
verspreiding van deze gewassen. Boeren in de buurt van proefvelden kunnen
geconfronteerd worden met gentechaardappels in hun oogst, omdat de genpiepers
bijvoorbeeld kunnen achterblijven in machines of zich via zaden en stuifmeel
verspreiden.
“Deze overwinning, een dag na de toelating van een andere BASF aardappel op de
Europese akkers, geeft de mens moed!”, zegt Herman van Bekkem, gentech en
landbouwdeskundige bij Greenpeace. ” De gentechpiepers zijn ook nog eens onnodig.
Zowel voor zetmeelaardappels als Phytophthora-resistente aardappels zijn
gentechvrije alternatieven op de markt.”
Bij de bespreking van de landbouwnota dit voorjaar gaan we proberen om Fryslân gentechvrij te houden.

Eén antwoord op “Fryslân ook dit jaar gentechvrij!”

 1. Beste Redactie,

  12 maart 2010: BASF trekt vergunningaanvraag in.

  BASF heeft zijn vergunningaanvragen, voor extra gentechfabrieksaardappelproefvelden in Gelderland, (geen Amflora) ingetrokken. Zij hadden één en dezelfde kaart aangeleverd voor twee locaties. Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers verklaarde: “Zo kun je dus niet zien waar wat ligt. Boeren en hobbyboeren die vaak aardappelzaad gebruiken weten dus niet dat zo’n veld in hun buurt komt te liggen. Wettelijk gezien moeten zij gewaarschuwd worden”. Ook lagen de locaties niet in dezelfde gemeente als de vorige locaties die eerder aangevraagd werden voor dezelfde vergunning. Dat is ook niet toegestaan.

  De Stichtingen VoMiGEN uit Rotterdam en Ekopark uit Lelystad, het Europees Consumentenplatform De Gentechvrije Burgers uit Lelystad, w.o. Wieteke van Dort uit Den Haag en Burgers voor gentechvrij voedsel uit Nijmegen hadden hier tegen bezwaarschriften ingediend. Er zou maandag een hoorzitting over zijn in Den Haag. De andere hoorzitting op 15 maart a.s. over AVEBE gentech aardappels met een nieuw construct, om 10.30 gaat wel door. Miep Bos en Wieteke van Dort zullen o.a. een pleitnota voorlezen. Adres: Hotel Mercure, Spui 180, Den Haag.

  Info

  Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens

  Lelystad

  http://www.gentechvrij.nl

  http://www.gentechvrij.nl/thegmofreecitizens.html

  E-mail van het ministerie:

  Sent: Friday, March 12, 2010 2:15 PM
  To: ‘Miep Bos’ Subject:
  RE: Hoorzitting DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02

  Geachte mevrouw Bos,

  Hierbij deel ik u mee dat de hoorzitting a.s. maandag 15 maart om 13.00 uur niet door gaat.

  De reden hiervan is dat BASF de vergunningaanvraag heeft ingetrokken.

  De hoorzitting in de ochtend gaat wel door.

  Ik zal dit nog bevestigen met een brief per post.

  Kunt u de door u aangemelde personen voor de middag hiervan op de hoogte brengen?

  met vriendelijke groet,

  M.N.

  juridisch administratief medewerker

  Ministerie van VROM
  Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken
  Postbus 20951 | 2500 EZ | Den Haag |
  —————————————————————————————–

  BASF retires from planned GMO-potato field trails in the Netherlands.

  BASF only send one map where the two trails should have been located. So people could not know where both fieldtrails would come.This is not allowed. The European GMO-free Citizens did sent a petition to the Ministry of Environment on this. Today spokeswoman Miep Bos got an e-mail from the Ministry BASF did no longer want the two extra trails in Gelderland, the Netherlands.

  Subject: DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02

Reacties zijn gesloten.