GrienLinks tegen verruiming zoutwinning bij Frisia Zout

Persbericht, 8 januari 2010

saltlyts.jpg LEEUWARDEN – De GrienLinks-statenfractie is het oneens met de extra zoutwinning door Frisia Zout in Harlingen. Dit vanwege de risico’s van extra bodemdaling. Minister van der Hoeven heeft vorig jaar nog extra zoutwinning verboden vanwege de bodemdaling.
De fractie heeft het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân gevraagd, bij minister Van der Hoeven van Economische Zaken bezwaar aan te tekenen tegen de verruiming. Vragen aan het college

Minister Van der Hoeven vindt verkeersveiligheid en economische belangen op de korte termijn blijkbaar belangrijker dan de veiligheid van bewoners, bedrijven en waterhuishouding van Noordwest-Fryslân op de lange termijn, concludeert GrienLinks.
Bovendien werkt zout niet bij temperaturen beneden de min 6 graden Celsius. Scandinavië past dan ook geen zout toe om de wegen schoon te houden. Toch stort de economie van Scandinavië niet in.

Met andere woorden: het wordt tijd, serieus te zoeken naar minder milieubelastende alternatieven voor gladheidbestrijding. Weggebruikers moeten zich wellicht wat meer aan de natuur aanpassen, in plaats van de natuur aan de mens