‘’College schiet dramatisch tekort bij vergunningverlening’’

PERSBERICHT

omrin.jpg afvaloven-nee.jpg GrienLinks: ‘’College schiet dramatisch tekort bij vergunningverlening’’

De Bouw van het REC in Harlingen moet ogenblikkelijk stil gelegd worden. Volgens fractievoorzitter Irona Groeneveld van GrienLinks zijn alle bouwactiviteiten illegaal nu de Raad van State de milieuvergunning voor het REC integraal vernietigd heeft. De procedure was aangespannen door o.a. de Stichting Afval Oven Nee. De Raad van State oordeelde afgelopen dinsdag dat vergunning is verleend op grond van “onvoldoende kennis over relevante feiten”. De totale vernietiging van de vergunning is verreweg de meest verstrekkende uitspraak die de Raad van State in deze kwestie had kunnen doen. Groeneveld: ‘’Ze hadden ook kunnen besluiten dat de vergunning op enkele onderdelen opnieuw moet. Dat is niet gebeurd. Alles is terug bij nul’’.
Uitspraak Raad van State
(update 13 januari 2010 18.45 uur: net heeft de gedeputeerde Adema een verklaring in de commissie afgelegd. Hij meldde dat de provincie het ‘handhavingstraject’ heeft ingezet. Omrin is inderdaad in overtreding van de milieuwet als ze doorgaat met bouwen.)

Het college is dramatisch tekort geschoten in het controleren en beoordelen van de noodzakelijke informatie, zegt Irona Groeneveld. GrienLinks en Gedeputeerde Adema lagen voort durend overhoop over het REC . GrienLinks vond dat het college onvoldoende kon motiveren op basis van welke informatie de milieuvergunning was verleend . Evenmin kon het College duidelijk maken op grond waarvan bezwaren van De Stichting Afval Oven Nee ongegrond werden verklaard. Om die informatie boven water te krijgen, heeft GrienLinks o.a. herhaaldelijk schriftelijke vragen gesteld en interpellaties ingediend. Adema weigerde voortdurend de informatie te verstrekken. Uiteindelijk stemde hij er, onder dreiging van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, in toe een deel van de informatie vertrouwelijk beschikbaar te stellen. In de maand september liep het conflict zo hoog op dat GrienLinks een motie van wantrouwen tegen gedeputeerde Piet Adema mee indiende omdat hij informatie achter gehouden zou hebben. Adema overleefde de motie, mede omdat de Raad van State nog geen uitspraak had gedaan. Adema wilde met het oog op juridische consequenties daarom niet inhoudelijk over de milieuvergunning praten.

Groeneveld: ” Het is nog maar de vraag of het GS zal lukken een goede nieuwe vergunning af te geven waar Omrin aan kan voldoen. De Raad van State heeft op essentiële punten zware kritiek geleverd.

GS heeft o.a. bij het onderzoek naar de verspreiding van de rookgassen (neerslag van de rook uit de pijp) onvoldoende onderbouwing gegeven in de vergunning. Onze voortdurende vragen aan GS om de berekeningen van de verspreiding waren dus, blijkt nu uit de uitspraak van de Raad van State, zeer terecht. GS heeft ons, naar onze mening, in hun antwoorden op onze vragen, voortdurend om de tuin geleid en niet juist geïnformeerd. Burgers zijn absoluut niet gediend met zo’n manier van besturen. ”
hei-werk
groenlinks-harlingen