GroenLinks Tweede Kamer: stop bouw afvaloven in Harlingen

omrin.jpgPERSBERICHT
De Raad van State heeft de milieuvergunning voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven in Harlingen vernietigd. GroenLinks is verheugd en wil graag dat het kabinet de bouw definitief tegenhoudt. De Tweede Kamerleden Ineke van Gent en Kees Vendrik stelden daarover vandaag vragen aan het kabinet.

“GroenLinks heeft zich altijd tegen de bouw verzet. Zowel in de Friese politiek als hier in de Tweede Kamer. De afvaloven is praktisch naast de Waddenzee gepland. Een bijzonder natuurgebied, wat onze bescherming verdient. Daar ga je toch geen schadelijke stoffen de lucht inblazen?”, aldus Van Gent.
Eind vorig jaar maakte milieuminister Cramer afspraken met de afvalbranche. Tot 2020 zouden er geen nieuwe afvalovens meer gebouwd worden. Behalve die in Harlingen.
Kees Vendrik: “Waarom die uitzondering? We hebben nu al een overschot aan verbrandingscapaciteit in Nederland. Het is zelfs zo gek dat de branche afval gaat importeren om de ovens aan het draaien te houden. In Harlingen en omstreken is veel verzet tegen de afvaloven. Terecht. De oven is overbodig en slecht voor de luchtkwaliteit. Het kabinet moet de bouw ervan nu definitief tegenhouden.”

GroenLinks wil inzetten op vermindering en hergebruik van afval. Dat bespaart energie en grondstoffen. Dat lukt alleen als we een einde maken aan de overcapaciteit van afvalverbranding.
REC in aanbouwREC en windmolen

Vragen van de leden Van Gent en Vendrik (beiden GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Economische Zaken over het vernietigen van de milieuvergunning voor de REC in Harlingen.

1-Bent u op de hoogte van het feit dat de Raad van State de milieuvergunning voor de Reststoffenenergiecentrale in Harlingen vernietigd heeft?
2-Deelt u de mening dat het vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen, onverstandig is om een afvalverbrandingsinstallatie in de buurt van een ecologisch hoogwaardig en kwetsbaar natuurgebied te bouwen?
-Zo nee, waarom niet?
-Zo ja, deelt u de mening dat het onverstandig is om praktisch naast de Waddenzee een afvalverbrandingsinstallatie te bouwen, zoals het plan is in Harlingen?

3-Eind december vorig jaar, heeft de minister van VROM een convenant met de branche vereniging voor afvalverbranders afgesloten, waarin is afgesproken dat er tot 2020 geen uitbreiding van de verbrandingscapaciteit zal plaatsvinden. Deelt u de mening dat het verstrekken van een nieuwe milieuvergunning voor de bouw van de REC in Harlingen, in strijd zou zijn met dit moratorium?
-Zo nee, waarom niet?
-Zo ja, kunt u bevestigen dat de bouw van de REC in Harlingen niet doorgaat?

4-Kunt u bevestigen dat nu de milieuvergunning vernietigd is, de subsidie van het ministerie van EZ voor de bouw van de REC wordt ingetrokken?
5-Deelt u de mening dat de R1 status, zoals voorgesteld in de inspraaknotitie voor wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan, niet meer houdbaar is voor de REC in Harlingen? Kunt u bevestigen dat de REC niet in het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan wordt opgenomen, aangezien er geen milieuvergunning meer is?
6-Zou u deze vragen kunnen beantwoorden voor het AO Wadden op 11 februari 2010?