Algemene Ledenvergadering te Workum

inekeverdoner Op de ledenvergadering in Workum op 30 januari 2010 van GrienLinks Fryslan waren er rond de 30 leden aanwezig. Eerst zijn de GroenLinksers gaan wandelen en hebben ze genoten van een aantal optredens.
Op de ALV in Jopie’s Hûskeamer werd afscheid genomen van de voorzitter Ineke Verdoner. Ze werd in het zonnetje gezet door haar medebestuurslid Kiki Schrier, door fractievoorzitter Irona Groeneveld en door raadslid Hille Faber uit Nijefurd. Hille Faber sprak de hoop uit dat Ineke beschikbaar zal blijven als ‘coach’ voor GroenLinksers in Fryslan. Hij zei dat haar inzet voor het reilen en zeilen rond het herindelingsproces de raadsleden goed was bevallen.
Irona Groeneveld benoemde een paar typerende uitspraken van ‘onze voorzitter’ in hectische situaties: “Laten we naar de volgorde der dingen kijken” en “Niet alles wat kan, hoef je ook te doen.”
Ineke Verdoner wordt opgevolgd door Nico Smits, GroenLinks lid uit Heerenveen. Hij sprak uit dat hij een rol kan spelen in het verbinden van de leden. Nico werd met luid applaus begroet. Ook Aad Stapper (ook lid uit Heerenveen) trad toe tot het bestuur. Hij wil graag de verantwoordelijkheid voor de penningen op zich nemen. Ook hij kreeg een warm applaus.
Het nieuwe bestuur bestaat nu uit: Nico Smits, voorzitter, Kiki Schrier, secretaris en Aad Stapper, penningmeester.

De afscheidsspeech van Ineke Verdoner kunt u hier lezen.

nicosmits-kikischier maartensmit-hillefaber afscheid cado kado
hillefaber-yke workum merk-workum gidsbuiten