Bliksemactie “NoordWesttangent: moai net”

nwt_moai_net_2Vanmorgen hebben Johan Harms – GrienLinks Menameradiel – en Irona Groeneveld een bliksemactie gehouden bij het bord “NWT: it moat heve!” dat in Stiens langs de weg staat. Wij hebben onder dit bord een eigen bord neergezet “GrienLinks M’diel seit: moai net!”. . Overigens hebben we ons bord ook weer meegenomen. De actie zette wel een aantal mensen in beweging.

De eigenaar van de stelling – Quicksign – was snel bij ons om ervoor te zorgen dat we ons bord niet vastmaakten aan zijn stellage. Vervolgens kwam de voorzitter van de ondernemersvereniging kijken. Het bord is door hen geplaatst en door hen is een vergunning aangevraagd. “Wij hebben belang bij die weg, hij moet er komen” zei de voorzitter.
De derde persoon die zich bij ons vervoegde was wethouder Keizer. “Dit kan niet” zei hij verontwaardigd. We vertelden dat het een ludieke actie was en dat we het bord weer mee zouden nemen. Dat maakte zijn ergernis er niet minder op.

Waarom we meehielpen aan deze actie van GL Menaldumadiel? Omdat het verzet van GL daar tegen het NWT heel consequent is geweest. Met hen vindt de Statenfractie het plan natuurvernieling een een miljoeneninvestering voor een spits-probleem. Dat kan anders en beter. Bovendien blijkt dat het project bijna twee maal zoveel gaat kosten dan begroot. Morgen wordt besloten in Provinciale Staten. En dan moeten wij maar instemmen met zo’n besluit?
MOAI NET!

Persbericht GrienLinks Menaldumadeel: Moai net: tsjin Noordwest tangent

GrienLinks plaatst bord tegen het Noordwest Tangent.

Dinsdagochtend 9 febr. om 9.00 uur zal GrienLinks afdeling Menameradiel een bord met de tekst “GrienLinks M’diel seit: moai nèt” in Stiens plaatsen. Het zal geplaatst worden onder het bord met de tekst “Noordwest Tangent, it sil heve” van de gemeenten Leeuwarderadiel, Ferwerderadiel en It Bildt. Dit bord staat in aan de Seerob aan de noordkant van Stiens.

mooinet
Morgen 10 febr. zullen provinciale staten besluiten over het NWT. GrienLinks is van het begin af aan tegen de aanleg van de NWT geweest. Tegen hun zin heeft de gemeenteraad van Menameradiel destijds ingestemd met de aanleg. De weg zou optimaal in het landschap worden ingepast. Ze vindt het ongepast dat de buurgemeenten nu instemmen met een versoberde versie. Hierdoor zullen de inwoners van Menameradiel nog meer overlast van de weg ondervinden. GrienLinks zal er alles aan doen om het tij te keren.