Opsterlanders over de N381:”Hoog op de lijst van nutteloze projecten”

nieuweN381

Kent u het verhaal van de brug in België die halverwege ophoudt?

Op 10 februari heeft een meerderheid in de Friese Staten (CDA, PvdA, VVD en de ChristenUnie) besloten om de weg N381 (Drachten-Drentse grens) tot Donkerbroek vierbaans te maken. Hierdoor wordt de nieuwe weg 22 miljoen euro duurder. De provincie wil 17 miljoen euro betalen en 5 miljoen is voor rekening van de aanliggende gemeenten. Ooststellingwerf heeft direct laten weten niet mee te willen betalen. Maar wat gaan Opsterland en Smallingerland doen?

OpsterLanders vindt de vierbaansweg onwenselijk en zal verhinderen, dat de gemeente Opsterland financieel gaat bijdragen aan dit onnodige megalomane project. De demografische prognoses voor Friesland (= kleinere beroepsbevolking en minder verkeersdrukte) pleiten juist in het nadeel van een vierbaansweg. De provincie reageert tegenstrijdig op hun website: “Als Fryslân anticiperen wij nu al op krimp, dat werkt in ons voordeel.” Het tracé doorsnijdt bovendien kwetsbare natuurgebieden en landbouwgebieden die kort geleden nog zijn herverkaveld. De groep voorstanders is een kleine zakenclub. Harde bewijzen voor extra werkgelegenheid in Zuidoost-Friesland zijn nooit geleverd. En de gemeente Ooststellingwerf wil dus niks bijdragen.

De vierbaansweg loopt dwars door de gemeente Opsterland. Waarom zou deze gemeente een weg moeten subsidiëren, dat alleen in het voordeel zou werken voor de gemeente Smallingerland en Ooststellingwerf? Wat OpsterLanders helemaal niet begrijpt is waarom de nieuwe vierbaansweg stopt in Donkerbroek. Ontstaat daar straks geen gevaarlijke flessenhals?

Het antwoord op de vraag over de Belgische brug: de halve brug staat op een locatie waar weinig verkeer komt en is nooit afgebouwd vanwege geldgebrek: deze brug is nooit in gebruik genomen.

OpsterLanders zegt NEE tegen een (halve) vierbaans N381.

Wij willen deze halve maatregel van de Friese Staten dan ook uitroepen als éen van de meest nutteloze projecten: zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_nutteloze_werken