GL reageert op persbericht OMRIN-REC

omrin.jpg Persbericht Omrin
Leeuwarden, 24 februari 2010

Omrin: energieproductie door afvalverbranding
blijft een Friese aangelegenheid, REC is duurzame topper

Omrin zal de verbranding van afval niet laten overnemen door collega-verwerkers uit de afvalbranche. Daarmee neemt Omrin bij voorbaat afstand van een voorstel van de politieke partij Frisse Wind uit Harlingen, in samenwerking met de Stichting Afvaloven Nee (SAN). Verwerking van het Friese afval in verbrandingsinstallaties elders in Nederland of Duitsland is een stap terug in duurzaamheid.
Lees het volledige persbericht

Reactie Statenfractie GrienLinks
Dat Omrin nu zegt dat de kosten voor de burgers zullen zijn als het misgaat, en daarmee impliciet de schuld van die kosten bij de critici legt, is een gotspe. Wij vinden dat Omrin én de burgemeesters en wethouders die aandeelhouder zijn van Omrin, een onaanvaardbaar risico hebben genomen door de afvalverbrander al te gaan bouwen zónder alle benodigde vergunningen. Omrin en de bestuurders gaan uit van aannames en hoop. Wij noemen dat ‘wishfull thinking’. En dat doen ze ook nog met miljoenen van de burger.

Omrin doet aan ‘wishfull thinking ‘ met miljoenen van de burger

Omrin laat via een persbericht weten dat het plan (van Frisse Wind Harlingen en Stichting Afvaloven nee) om de REC te ontmantelen ‘kansloos’ is. Omrin voert daarvoor als eerste het argument aan dat ‘de oven qua duurzaamheid zijn gelijke in de branche niet heeft’. Omrin doelt hiermee op het energierendement van de REC, ‘met de door het Rijk toegekende R1 status’ en het bijzondere verbrandingsconcept.

Het moet nog maar bewezen worden dat het verbrandingsconcept zo uitwerkt als Omrin zelf zegt. Want inderdaad, er staat nergens een oven die werkt volgens het concept van Omrin. Maar of dat nou betekent dat het verbranden van afval volgens het concept van Omrin duurzamer zal zijn? Dat moet dus eerst nog bewezen worden. Vooralsnog heet dat volgens ons een experiment.

En over het energierendement schrijft Omrin vervolgens gewoon een onwaarheid. Kees Vendrik en Ineke van Gent van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks stelden in januari 2010 vragen over de R1 status van de REC. Met een R1 status mag je als afvalverwerker afval uit het buitenland invoeren als beloning voor het feit dat je efficiënt met energie omgaat. Op 8 februari 2010 schrijft minister Cramer dat er op dit moment geen sprake is van een R1 status voor de REC omdat de milieuvergunning vernietigd is. Ook schrijft ze daarbij, dat bij een nieuw aan te vragen milieuvergunning opnieuw zal worden bekeken of een R1 status verleend kan worden. De minister meldt dat inmiddels getoetst zal worden aan nieuwe normen.

Omrin doet in haar persbericht net of die R1 status een feit is. Dat is niet zo. En de vraag is daarnaast ook nog, of de REC er nog wel kans op maakt. Voldoende energie-efficient (voor een R1 status) kan de REC alléén zijn door de koppeling met de warmtekrachtcentrale van Frisia zout. En om deze koppeling tot stand te brengen moet er onder meer een hogedrukleiding aangelegd worden voor de aanvoer van hogedrukstoom van de REC naar Frisia en moet er eveneens een retourleiding van de warmtekrachtcentrale van Frisia terug naar de REC komen. Een flink stuk (350 meter) langs de Waddendijk. Voor de aanleg van die pijpen is nog geen vergunning (ontheffing keur) afgegeven door het Waterschap. Nog steeds niet. En dat zou ook aardig uniek zijn. Leidingen met zo’n hoge druk (87 bar, voor de liefhebbers) zo’n groot stuk langs een zeedijk in de reserveringszone aanleggen is niet een normale gang van zaken. Niet voor niets heeft het Waterschap tot nu toe nog geen beslissing kunnen nemen.

Omrin is intussen onverstoorbaar aan het doorbouwen. De afvalverbrander is al bijna een feit.

Dat Omrin nu zegt dat de kosten voor de burgers zullen zijn als het misgaat, en daarmee impliciet de schuld van die kosten bij de critici legt, is een gotspe. Wij vinden dat Omrin én de burgemeesters en wethouders die aandeelhouder zijn van Omrin, een onaanvaardbaar risico hebben genomen door de afvalverbrander al te gaan bouwen zónder alle benodigde vergunningen. Omrin en de bestuurders gaan uit van aannames en hoop. Wij noemen dat ‘wishfull thinking’. En dat doen ze ook nog met miljoenen van de burger.

Irona Groeneveld
Retze van der Honing
Statenleden GrienLinks

Antwoorden van de minister op Tweede Kamervragen inzake de REC bij Harlingen.