‘Haak-tracébesluit genomen, hoe zit het met weidevogels?’

PERSBERICHT
ljip LEEUWARDEN – Minister Eurlings (verkeer en waterstaat) heeft het tracébesluit voor de Haak om Leeuwarden ondertekend. Maar hoe zit het dan met de compensatie voor weidevogelgebied? Dit vraagt de statenfractie van GrienLinks aan Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân.

Er is sprake van een onderzoek naar de mogelijkheden van compensatie, maar dat is nog steeds niet openbaar. GrienLinks wil weten of dit onderzoek inmiddels klaar is en zo ja, waarom het nog niet openbaar is. De statenfractie vindt dat de Haak niet kan worden aangelegd, zolang compensatie van weidevogelgebied niet vooraf en fysiek in orde gebracht is. De fractie baseert zich wat dit betreft op een uitspraak van de Raad van State over uitbreiding van Goutum, waarbij ook sprake moet zijn van fysieke compensatie van weidevogelgebied vooraf, dus voordat de eerste schop de grond in gaat.
GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld: ” Het punt is dat er nu al een besluit is genomen, terwijl er op dit moment niet genoeg geschikte grond is als alternatief leefgebied voor weidevogels.Die moet dus geschikt worden gemaakt. Wij weten niet of dat überhaupt wel mogelijk is. Daar was dat onderzoek naar de compensatie ook voor. Dat is nog niet openbaar, maar intussen neemt minister Eurlings wél al het besluit dat het mogelijk maakt om de Haak aan te gaan leggen.
Wij vinden dat niet de juiste volgorde. Eerst (onderzoek) zien, dan (de minister) geloven. Het is natuurlijk mogelijk dat het onderzoek nog niet openbaar is in verband met de aankoop van gronden. Ik wil weten of dit klopt en zo ja, of GS bereid zijn het onderzoek vertrouwelijk voor statenleden ter inzage te leggen, vanwege onze controlerende functie.”

Vragen van de fractie aan GS

Uit het Friesch Dagblad:
Campagneverrassing premier: de Haak kan er komen