Discussie over taken van provincie en de bezuinigingen

wapen De provincies en het Rijk hebben in een ‘Bestuursakkoord Rijk- Provincies’ afgesproken dat er 200 miljard euro bezuinigd moet gaan worden. Voor Friesland betekent dat zo’n om en de nabij 20 tot 30 miljoen euro. Ongeveer tegelijkertijd bracht de ‘Commissie Lodders’ het rapport over de verschillende bestuurslagen en hoe die zich verhouden, uit.

De commissie Lodders vond dat overheden zich moesten beraden op hun taken. Er is teveel bestuurlijke drukte, waardoor bureaucratie en stroperigheid ontstaat. De provincie Friesland is daarom bezig, net als andere provincies, met een takendiscussie.

Op 10 maart 2010 besprak de commissie B&M de vier scenario’s voor een takenpakket wat GS aan PS heeft voorgelegd om uit te kiezen. Bij drie van die scenario’s horen takenlijstjes.

GrienLinks kiest bij het praten over een ander takenpakket (in het kader van minder geld) voor twee ijkpunten:

– het realiseren van een duurzame samenleving.

– het vormgeven aan een stevige, solidaire gemeenschap waarin iedereen kansen krijgt.

Zie hier voor de gehele inbreng
video van de discussies
Artikel in Noordoostfriesland.nl-nov.2009