GroenLinks en de megastallen

contrast GroenLinks Tweede Kamerlid Tofik Dibi gaat in april een landelijk verbod op megastallen voorstellen. Hij verwacht hiervoor een meerderheid van stemmen te krijgen.
Onze fractie heeft al eerder aan Gedeputeerde Konst een onderzoek uit Noord Holland aangeboden, dat gaat over de vraag of Provinciale Staten in de structuurvisie uitspraken mogen doen over intensieve veehouderij en megastallen. Volgens dat onderzoek – uitgevoerd door BRO – mogen Provinciale Staten dergelijke uitspraken doen.
Een landelijk verbod op megastallen is natuurlijk heel helder. En goed voor dieren, mensen en milieu. Bovendien is de melkveehouderij met schaalvergroting in 30 jaar niets opgeschoten, volgens de LTO.