Adema moet stoere toezegging over Omrin waarmaken

omrin.jpgDe GrienLinks fractie heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de brief die zij aan Omrin hebben gestuurd over de aanvraag voor een milieuvergunning voor de REC in Harlingen.
Irona Groeneveld (fractievoorzitter GrienLinks): “Tijdens de interpellatie over de REC op 10 februari dit jaar deed gedeputeerde Piet Adema nog een stoere toezegging. Er zou een ‘andere, zakelijkere opstelling van Gedeputeerde Staten (GS)’ betracht worden in het nieuwe vergunningsverleningtraject. Toch heeft GS Omrin naar ons idee al twee keer ‘gematst’. Omrin heeft nu alweer twee maanden uitstel gekregen van Gedeputeerde Staten voor het op orde brengen van haar nieuwe aanvraag voor de REC in Harlingen (terwijl Omrin intussen gewoon illegaal aan het doorbouwen is). En GS lijkt genoegen te gaan nemen met enkel een aantal aanvullingen op de oude milieuvergunningaanvraag. Wel vraagt GS daarbij om een leeswijzer die de aanvraag dan transparant moet maken. Dit staat te lezen in een nieuwsbrief van de provincie over de REC.
De oude aanvraag is al ternauwernood leesbaar verklaard door de commissie MER, en nu zou die oude aanvraag ook nóg eens een keer aangevuld moeten worden? Het lijkt ons verstandig om van Omrin te vragen – als ze dan toch meer tijd krijgen om de aanvraag te doen – een compleet herschreven, heldere, overzichtelijke aanvraag (met een nieuwe MER) in te dienen. En, trouwens, het is ook nog steeds niet bekend of het waterschap al toestemming heeft gegeven voor de hogedrukleidingen langs de dijk. Het lijkt ons noodzakelijk dat ook dáár helderheid over komt. GS maakt het Omrin nu al meteen weer – volgens ons – te makkelijk. Daar is niemand mee gediend. Wel met
duidelijkheid. Dus, Adema, maak je toezegging waar en wees helder, zakelijk en duidelijk tegen Omrin.”
Schriftelijke vragen aan GS