Bijzondere mededeling over Friese deelname aan het congres van GroenLinks 18 april 2010

Hallo GroenLinkser!

Op 9 juni zijn de nieuwe tweedekamerverkiezingen. GroenLinks is op dit moment bezig allles klaar te krijgen voor deze verkiezingen.
Er komt een nieuwe lijst, een nieuwe campagne en dus een nieuw programma. Een kans voor ons om onze Friese punten mee te laten tellen in dit nieuwe programma van GroenLinks. We kunnen amendementen indienen. HIER het landelijke conceptprogramma.

Wil je meedenken?

Op zaterdag 27 maart 2010 gaan we in Leeuwarden amendementen voorbespreken die door jullie ingediend worden. Graag vooraf opsturen naar de contactpersoon John de Jong:
j.w.a.de.jong@hotmail.com 058 2133869
en heel graag ook aanmelden als je komt (!)

Plek: Café Wouters, Sophialaan 5, Leeuwarden (t/o station)
Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Kijk voor informatie over het programma en de amendementen:
amendementen

Vriendelijke groet,

Sanne van Wees
Fractiemedewerkster GrienLinks
058 2925805

John de Jong
Bestuurslid PAL/GroenLinks
j.a.w.de.jong@hotmail.com
058 2133869