Herindeling ZW-Fryslân gaat waarschijnlijk door

swh De kans lijkt groot dat de herindeling van Zuidwest-Friesland – samenvoeging van de gemeenten Wûnseradiel, Wymbritseradiel, Sneek, Bolsward en Nijefurd – doorgaat. De Tweede Kamer heeft er woensdagmiddag 7 april samen met staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) van Binnenlandse Zaken over gediscussieerd. De woordvoerders van CDA, PvdA en ChristenUnie stemmen al in met de fusie, ondanks allerlei bezwaren.

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent kwam met een amendement (= wijzigingsvoorstel), om de gemeenten Wûnseradiel en Nijefurd buiten de fusie te houden. Dit omdat in die gemeenten het draagvlak voor deze stap onder de bevolking gering is en omdat Nijefurd en Wûnseradiel minder op ‘Sneek’ en meer op Balk en Harlingen georiënteerd zijn.

Als belangrijk argument tegen het amendement van GroenLinks (Nijefurd en Wûnseradiel buiten de fusie houden) werd geopperd, dat de gemeenteraden van die gemeenten in meerderheid met de fusie hebben ingestemd. “Wie zijn wij als Tweede Kamer om daar dan nee tegen te zeggen?” luidde het als retorische vraag geopperde bezwaar.

Maar of het amendement van GroenLinks uiteindelijk – dinsdag 20 april – ook in stemming komt, hangt af van het vervolg van het debat, woensdag 14 april. Want op 7 april werd de discussie na de eerste omloop beëindigd. De Kamerleden én de staatssecretaris krijgen nog een tweede kans, woensdag 14 april. En na de stemming op 20 april moet ook de Eerste Kamer zich er nog over buigen.

De bezwaren die tegen de herindeling in Zuidwest-Friesland werden geopperd, waren divers van aard. Enerzijds inhoudelijk, anderzijds procedureel. Inhoudelijk omdat een wel érg grote plattelandsgemeente ontstaat: met 69 kernen en meer dan 80.000 inwoners. Daarom was het vooral PvdA-Kamerlid Heijnen die er op aandrong, dat de provincie Fryslân een soort blauwdruk maakt van de toekomstige indeling van Friese gemeenten. Daarbij mag de omvang van de nieuwe gemeente Zuidwest-Fryslân niet de maat der dingen worden.
Ook andere woordvoerders hadden moeite met deze omvang (Willibrord van Beek, VVD), of waren er radicaal tegen, zoals SP-Kamerlid Ronald van Raak. Die noemde de nieuwe gemeente een ‘monstergemeente’. Hij bood de staatssecretaris ongeveer vierduizend protest-handtekeningen aan van tegenstanders, vooral uit de gemeente Nijefurd.

Het debat ging overigens niet alleen over Zuidwest-Friesland, maar ook over herindelings-plannen in enkele andere provincies, zoals Noord-Holland en Noord-Brabant.
IMG_283pb