Anderen over GroenLinks


www.danhoorjeheteensvaneenander.nl
is een website waarop diverse organisaties, politici en andere mensen hun mening geven over het GroenLinks verkiezingsprogramma. Zonder op te scheppen laat GroenLinks zien dat het programma niet alleen zwevend idealisme is, maar een solide hervormingsprogramma, wat uitvoerbaar is en investeert op de terreinen die er toe doen.
We zijn groen, we zijn sociaal, we zijn progressief, we zijn betaalbaar. Dat bevestigen tal van organisaties. Ga vooral kijken!
kennis
Door de huidige krappe basisbeurs hebben studenten vaak een bijbaan, moeten lenen of zijn financieel afhankelijk van hun ouders. GroenLinks wil een andere vorm van studiefinanciering waarmee de economische situatie van studenten verbetert.

Studenten hebben individueel voordeel bij hun studie. Gemiddeld verdienen hoger opgeleiden veel meer dan mensen die geen hbo of universitaire diploma op zak hebben. Met onze huidige studiefinanciering betaalt de slager om de hoek mee aan de studie van de advocaat.

GroenLinks is daarom al jarenlang pleitbezorger van een meer rechtvaardige vorm van studiefinanciering. Temeer omdat de basisbeurs van nu nog niet eens voldoende is om de huur van een studentenkamer te betalen. In het nieuwe systeem betalen studenten de ontvangen basisbeurs later via de belasting terug. Dit is een variant van het sociaal leenstelsel. Een betere vindt GroenLinks, omdat studenten geen extra schuld opbouwen. Daarmee wordt leenangst voorkomen en blijft de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in tact. Tegelijkertijd verhoogt GroenLinks de aanvullende beurs voor studenten van ouders met een lager inkomen.
Tofik Dibi hierover