“College verhult keuzes in vaagheden”

Leeuwarden, 30 JUNI 2010

LEEUWARDEN, 30 juni 2010 – Om te illustreren dat Gedeputeerde Staten in de Kaderbrief 2011 uitstel van politieke keuzes verpakt in “vage beschrijvingen en lange zinnen”, heeft de fractie een eenmalige ‘glossy’ gemaakt, met de titel ‘De Trendbrekker’. Die titel verwijst naar de reorganisatie van het ambtelijk apparaat van de provincie Fryslân.
trend

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft een Kaderbrief 2011 geschreven, waarin geen duidelijke keuzes worden voorgelegd, ondanks de enorme rijksbezuinigingen die er dreigen te komen. Tegelijkertijd werkt het college aan grote en ondoorzichtige projecten als ‘Heerenveen stad van sport’, zonder dat helder is waar de financiering vandaan moet komen.

Die kritiek uitte fractievoorzitter Irona Groeneveld van GrienLinks op Gedeputeerde Staten, woensdag 30 juni 2010, bij de bespreking van de Kaderbrief 2011. In haar algemene beschouwing stelde Groeneveld dat het college in deze Kaderbrief echte keuzes uitstelt, kennelijk met het oog op de statenverkiezingen van 2011.
Dit komt niet alleen door “vage beschrijvingen en lange zinnen.” Ook de cijfermatige onderbouwing is onoverzichtelijk, zodat Provinciale Staten er amper een touw aan vast kunnen knopen. Dit maakt het voor PS nagenoeg onmogelijk om onderbouwde en goede keuzes te maken. GrienLinks vraagt daarom “een keiharde toezegging dat de volgende kadernota heldere, traceerbare en onderbouwde keuzemogelijkheden biedt, zodat PS echt kunnen sturen.”

GrienLinks wil meer geld voor natuur (Ecologische Hoofdstructuur) en voor aankoop van natuurterreinen; duurzame energieprojecten onverkort uitvoeren; het milieu- en het duurzaamheidsplan op het afgesproken (hoge) niveau uitvoeren; investeren in jeugdzorg en infrastructuur voor het openbaar vervoer en het financiële niveau van cultuur, taal en onderwijs (programma 8 van de provinciale begroting) op peil houden, zo lang de nog te voeren takendiscussie niet gevoerd is.
De gelden hiervoor haalt de fractie uit bezuinigingen op het Friese Merenproject, op het Regionaal Specifiek Pakket (“te veel grote wegenprojecten”), bijstelling van andere wegenprojecten en door Falcon-gelden in te zetten voor duurzame projecten en openbaar vervoer-infrastructuur.

Trendbrekker1 in pdf
Trendbrekker2 in pdf