Toekomst coulisselandschap Noordoost Friesland

GroenLinks: Minister moet duidelijkheid geven over toekomst coulisselandschap Noordoost Friesland

GroenLinks wil van minister Huizinga van VROM weten of het klopt dat zij haar bezwaren tegen de inpassing van de Centrale As heeft ingetrokken, zoals de Friese Gedeputeerde Piet Adema in een bericht op twitter suggereert. “Waarom zou je een eeuwenoud, uniek coulisselandschap, waar zoveel mensen plezier aan beleven te grabbel gooien aan een vierbaanssnelweg van niks naar nergens”, zegt Linda Voortman, Tweede Kamerlid van GroenLinks.

Voortman wil van minister Huizinga weten op welke onderzoeken, adviezen of gegevens zij tot dit nieuwe inzicht gekomen zou zijn. “De Staten van Friesland mogen akkoord zijn met de weg, duizenden Friezen zijn dat allerminst”. Recent nog namen maar liefst 2.300 mensen de moeite een bezwaarschrift tegen de nieuwe weg in Noordoost Friesland in te dienen.
GroenLinks ziet er niets in de krimp van de bevolking in de regio te lijf te gaan met snelwegen of bedrijventerreinen. “Koester liever de kwaliteit van het prachtige gebied, dat mooie kansen geeft voor toerisme en recreatie”, aldus Voortman.

Schriftelijke vragen van het Kamerlid Voortman (GroenLinks) aan de minister van VROM over de Centrale As:

1. Kent u het bericht “Minister steunt Centrale As”? 1)

2. Heeft u een idee op basis van welke actie uwerzijds Gedeputeerde Piet Adema zijn tweet baseert dat u tevreden zou zijn met de inpassing van de Centrale As in het landschap?

3. Klopt het dat VROM zijn zienswijze tegen het provinciaal inpassingplan Centrale As heeft ingetrokken? Zo ja, op basis van welke onderzoeken, adviezen of nieuwe gegevens bent u tot dit inzicht gekomen?

4. Bent u overtuigd van nut en noodzaak van deze vierbaanssnelweg van Dokkum naar Drachten, in een gebied waar de bevolking nota bene krimpt, en is het zo dat een gepland bedrijventerrein voorlopig geschrapt is omdat er geen behoefte aan bleek?

5. Hoe beoordeelt u het feit dat 2.300 bewoners van de regio kenbaar hebben gemaakt wél grote bezwaren te blijven hebben tegen de verwoesting van het eeuwenoude en unieke Noordoost Friese coulisselandschap?