Kaderbrief 2011: Geen duidelijke keuzes.

wapen_fryslan Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft een Kaderbrief 2011 geschreven, waarin geen duidelijke keuzes worden voorgelegd, ondanks de enorme rijksbezuinigingen die er dreigen te komen. Tegelijkertijd werkt het college aan grote en ondoorzichtige projecten als ‘Heerenveen stad van sport’, zonder dat helder is waar de financiering vandaan moet komen.

Die kritiek uitte fractievoorzitter Irona Groeneveld van GrienLinks op Gedeputeerde Staten, woensdag 30 juni 2010, bij de bespreking van de Kaderbrief 2011.

OVERZICHT MOTIES bij kaderbrief 2011
PS 30 juni 2010

Waar willen we geld in investeren:

EHS (Ecologische Hoofd Structuur) en natuurterreinen bestemmingsreserve in stand houden
Duurzame energie projectpot in stand houden in 2011 en beschikbaar maken voor 2012
Milieuplan en Fryslan duurzaam op niveau 3 kunnen uitvoeren en investeringen uitvoering nota “Fryslân duurzaam”
Indexering wél toepassen in begroting
Jeugdzorg

Waar willen we op bezuinigen:

Fries Meren Project
bezuinigen RSP-Regio Specifiek Pakket
Schrappen/versoberen Centrale As, de Haak om Leeuwarden, N 381, NW tangent

Irona Groeneveld
Retze van der Honing