OV-korting MBO-ers helaas afgeschaft

ov De provincie Fryslân had twee schooljaren een OV-kortingsregeling voor 16- en 17-jarige MBO-scholieren. Op grond van een volgens diverse statenleden ondeugdelijk onderzoek hebben Provinciale Staten op 23 juni besloten om deze korting weer af te schaffen. GrienLinks was tegen die afschaffing, net als de fractie van de SP.

Maar de rest stemde voor stopzetting, onder andere vanwege de relatief hoge ambtelijke kosten. Vooral VVD-er Tom van Mourik hamerde daar op: “We waren 130.000 euro kwijt aan overheadkosten, om 170 euro per persoon aan ongeveer 500 personen uit te kunnen betalen”, beklemtoonde hij. Dat kwam neer op een uitgekeerd bedrag van ongeveer 85.000 euro. De overhead en het uitgekeerde bedrag opgeteld kostte de regeling 215.000 euro. Er was overigens een miljoen euro voor gereserveerd.

De bedoeling was, dat ‘overhead’ hooguit vijftien procent van de totale regeling mocht beslaan. Dat werd ruim zestig procent. “Maar dat kwam mede door het geringe bedrag dat de scholieren, dan wel hun ouders, vergoed kregen”, merkte Albert Oostland (ChristenUnie) terecht op.

“Maar er is ook veel te weinig gedaan om de regeling bij scholieren en ouders onder de aandacht te brengen”, vindt GrienLinks-statenlid Irona Groeneveld. Maar bovenal is de enquête, op grond waarvan werd besloten met de kortingsregeling te stoppen, alleen gehouden onder scholieren en niet onder hun ouders of verzorgers. Terwijl díe de reiskosten van de scholieren meestal betalen. Daarom diende GL samen met de SP een motie in die opriep tot een nieuwe, betere evaluatie van de regeling, terwijl in de tussentijd de regeling gehandhaafd blijft. Die motie werd verworpen