Paalrot in de Zuid-westhoek – funderingsschade

verzakt In april van dit jaar verscheen de volgende posting over paalrot op deze site.
De NRC in 2008 .
In navolging van SP, FNP en GL had de PvdA een gister een initiatiefwet in gedachten.
Grien Links hierover:
Het voorstel wat er nu ligt, is een schoolvoorbeeld van iets waar mensen niet op zitten te wachten. Het is veel te omvangrijk en gaat niet uit van de kernvraag van mensen, namelijk: schadevergoeding.
Schade die is ontstaan door het handelen van derden. En met name door de peilverlaging.
Initiatiefvoorstel PvdA t.a.v. pealrot
Voorzitter,
Wanneer je een voorstel niet goed vindt en er weinig woorden voor nodig hebt om dat neer te zetten, duidt ik dat niet als “je er met een Jantje van Leiden van af maken”.
Want je kunt ook van oordeel zijn dat het voorstel zo ver weg ligt van wat je voor ogen had, dat moties en amendementen geen zin hebben. Omdat het lapwerk is.
Voorzitter, er lag een goed, concreet voorstel van SP en FNP dat wij van ganser harte steunden. Voorzag in snel uitvoerbare regeling. PvdA wilde eigen voorstel indienen. Waaruit maar weer eens blijkt dat PvdA genoeg denkt te hebben aan eigen positie… Dan is onze inschatting.
Het voorstel zorgt er voor dat mensen nog langer in onzekerheid verkeren. Er wordt van alles aan elkaar vastgeknoopt, er wordt van alles opgetuigd en dat is niet waar mensen om vragen.
In onze optiek hadden we of volmondig ja moeten zeggen of je zegt volmondig nee.
Op het voorstel dat vorige maand is behandeld, zeiden we volmondig ja. Dan hadden we snel kunnen handelen. Dan waren er ongetwijfeld ook mensen geweest die het niet met ons eens waren geweest over de manier waarop de regeling in elkaar steekt, maar mensen hadden dan wel helderheid. En ik denk dat dat is, waar mensen behoefte aan hebben. Snelle helderheid, zodat mensen verder kunnen gaan.
En nu worden ze in de wachtkamer gezet.

Tweede termijn, na beantwoording door initiatiefnemer mevr. Van Asten (PvdA)

Voorzitter,

De heer Versteeg (PvdA) constateerde het al heel terecht: er is een verschil in politieke opvatting en ik heb geconstateerd dat dat verschil van opvatting erg groot is, onoverbrugbaar groot voor ons. Wij hebben op basis van de beantwoording van mevrouw van Asten, die overigens erg uitgebreid was, geconstateerd dat de moties die de SP heeft ingebracht allemaal op 1 na worden ontraden. Dat brengt de dingen die wij willen ook niet dichterbij.
Dus: het is zo’n fundamenteel ander voorstel en gaat zo ver voorbij aan wat ons voor ogen staat bij de morele verantwoordelijkheid van de provincie, dat ons niets anders rest dan tegen het voorstel te stemmen.