Groene beloften van GS en Minister ongeloofwaardig door gedrag bij Haak om Leeuwarden


“Compensatie weidevogels Haak om Leeuwarden onderschat”, een bericht woensdag in de media over een deskundigenadvies van de StAB (het adviesorgaan van de Raad van State) in de zaak rond de Haak. Er wordt in het deskundigenadvies gemeld dat de compensatie van de weidevogels zoals de minister dat (op voorstel van de provincie) wil doen (142 ha in plaats van de eerder genoemde 310 ha) ‘een vrijwel onmogelijke opgave’ is.
GrienLinks fractievoorzitter Irona Groeneveld: “Het wordt zo onderdehand zeer ongeloofwaardig dat de provincie zo pronkt met ‘duurzaam’ en ‘groen’ zijn.”
Elke keer weer blijkt dat ecologische maatregelen het onderspit delven. Het lijkt wel alsof asfalt verblind! Ik verzoek het college vanaf nu alleen nog groene daden te laten zien in plaats van holle frasen. De provincie is vaker op de vingers getikt door de Raad van State en de Noordelijke Rekenkamer voor het ondergeschikt maken van de ecologische belangen aan economische belangen ” .

GrienLinks stelde in december 2009 in de Staten via een motie voor om het Ontwerp Tracé Besluit over de Haak pas te nemen als duidelijk was of de compensatie voor de weidevogels – van toen nog 310 ha – daadwerkelijk mogelijk was. Het bleek dat daar geen meerderheid voor was in de Staten (!). Minister Eurlings heeft in februari 2010 het Tracé Besluit voor de Haak getekend en daarbij de 310 ha opeens teruggebracht tot 142 ha. Daarna heeft hij de Haak óók nog ‘buiten de Rijksbezuinigingen’ gehouden (in een convenant met het Friese college).

GrienLinks heeft in schriftelijke vragen in maart 2010 aan het college gevraagd of het überhaupt mogelijk is om de compensatie voorafgaand aan de aanleg van de Haak ‘fysiek en concreet’ te bewerkstelligen. Het antwoord van GS was bevestigend.(zie vragen en antwoorden GL maart 2010). Irona Groeneveld: “Maar deskundigen door ons geraadpleegd hebben grote twijfels bij het compenseren. Niemand weet of de weidevogels daadwerkelijk verhuizen. Ervaringen laten zien dat dat zeer onvoorspelbaar en gevoelig is. Weidevogels hebben open, nat land met – in het voorjaar tijdens het broeden – hoog gras nodig en vooral: rust, geen verstoringen door wegen, menselijke activiteiten of industrie. Wij zijn erg blij nu een ondersteuning te vinden in dit deskundigenverslag van het adviesorgaan van de Raad van State. Maar het is natuurlijk van de gekke, dat het er op lijkt dat de minister en GS pas ecologische belangen mee gaan wegen wanneer de rechter dat oplegt.”

Zie hier voor het LC krantenbericht:

Zie het Antwoord vragen greidefugels Haak – 3 maart 2010 – antw 8 april 2010.