100% subsidie voor maatschappelijke organisaties in 2011

GrienLinks-statenlid Retze van der Honing stelde in Provinciale Staten van 22 september 2010 het met een zeker genoegen vast: het amendement van de collegepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie van 12 december 2007 is van tafel. In dit amendement werd aangedrongen op een onderzoek naar een fusie (of vergaande samenwerking) van zeven maatschappelijke organisaties in Fryslân. Gevolg van de fusie zou zijn, aldus het amendement in 2007, dat er 40 % gekort zou kunnen worden op de budgetten voor de organisaties. Het onderzoek heeft inmiddels plaats gevonden. De conclusie: fusie van de organisaties is ongewenst (de organisaties verschillen teveel) en 40% korting op de budgetten is absoluut niet haalbaar. Wel is meer samenwerking tot stand gekomen tussen de organisaties. Omdat de indieners van dit amendement zich op 22 september stil hielden, concludeerde Van der Honing: “It amendemint is útfierd. It ûndersyk hat der west. It ferfolch heart thús yn de takendiskusje.”
Gevolg van een en ander is, dat de maatschappelijke organisaties volgend jaar nog hetzelfde budget krijgen als in 2010. VVD-fractievoorzitter Tom van Mourik merkte cynisch op, dat toenmalig statenlid Sjoerd Galema (nu gedeputeerde) in 2005 al poogde om de budgetten voor de maatschappelijke organisaties ter discussie te stellen. “Het gevolg van de huidige situatie is, dat er voor 2012 geen standpunt is van GS (er volgen in 2011 statenverkiezingen) en dat er in 2015 een bericht in de krant staat, dat er iets gaat veranderen!”