Heerenveen, stad van sport: Thialf

Tijdens de Statenvergadering op 22 september 2010 bleek dat alle partijen het belangrijk vinden dat de Thialf ijsbaan in Heerenveen behouden blijft voor de top- én de brede (vrijetijds)sport. Maar, om Thialf geschikt te laten blijven voor deze beide soorten van sport is geld nodig. Veel geld. De keuze lijkt te gaan tussen een nieuw stadion aan het ‘Noordplot’ in Heerenveen of een renovatie van Thialf op de huidige plek. De gemeente Heerenveen heeft de provincie om geld gevraagd. De provincie heeft, na een motie van Retze van der Honing van GrienLinks, een startnotitie geschreven over de rol van de provincie in dit project en de criteria waaronder geld zou kunnen worden gestoken door de provincie aan dit project. Retze van der Honing diende een motie in waarin de Staten uitspreken dat het niet wenselijk is dat de provincie meewerkt aan het deelnemen van de gemeente Heerenveen in een private en commerciële onderneming.
De motie werd niet aangenomen, maar wel sprak Bert Versteeg van de PvdA in een stemverklaring zijn sympathie uit voor de gedachte erin, maar hij vond het nog te vroeg om daar als Staten nu al iets van te vinden. De gedeputeerde, Galema, sprak zijn zorgen uit over de investeerders in Thialf (Essent en Aegon) die niet meer lijken te willen investeren in het project: “Se rinne oaren in het paad, die miskien wol investearje wolle”. De gemeente Heerenveen zou, als de investeerders blijven twijfelen, nog als enige drager in het project overblijven. Retze van der Honing vindt het daarom juist nu wel tijd om uit te spreken dat de overheid zich niet als projectontwikkelaar moet gaan gedragen. “Het is een privaatrechtelijke onderneming, een BV, en een overheid moet het publieke belang dienen.” En over de plek van Thialf zei hij: “GrienLinks denkt dat de meest realistische variant de huidige plek is. Verkeerstechnisch, uitstekende locatie, spoor, geen ingewikkelde ingrepen nodig, los van alle extra investeringen op de andere plekken die er nog bij komen, die we nu nog niet eens kunnen voorzien. Wat mij betreft concentreert het college zich op de renovatie van Thialf op de plek waar het nu is. ”
In de startnotitie wordt aangegeven dat de vier varianten – van renovatie tot aan nieuwbouw van Thialf – door de regiegroep worden uitgewerkt, waarna de gemeente Heerenveen een keus kan maken. De Staten kunnen daarna definitief een beslissing nemen over het verlenen van een eenmalige subsidie aan de (ver)nieuwbouw van Thialf.