Draagvlak bij herindeling is een punt voor GrienLinks

Op 22 september stond ook de notitie “regierol van de provincie inzake versterking lokaal bestuur” op de agenda. De provincie wil nu meer de regie nemen en met gemeenten daarover gesprekken voeren. Dit vindt GrienLinks een goed idee. Zie ook ons artikel over ‘Grenzenloos herindelen’ . Irona Groeneveld benadrukte nog een keer dat ook samenwerking van gemeenten kan leiden tot meer bestuurskracht van die gemeenten. Daar zijn inmiddels alle partijen van overtuigd, zelfs het CDA: “Herindeling is geen middel, maar een doel.” Maar als hoofdpunt bracht Irona de kwestie rond het draagvlak voor herindeling in. “Het toetsen van draagvlak moet beter onderbouwd worden. De voors en tegens moeten in gelijke mate aanwezig zijn in de informatie én de burgers moeten een volwaardige mogelijkheid hebben gekregen om hun zegje te doen over de herindeling.” Hiervoor diende Irona Groeneveld een motie in, die al snel de ‘draagvlakmotie’ werd genoemd. De motie werd niet aangenomen, deels ook omdat de gedeputeerde hem als ‘overbodig’ bestempelde.