Duo Irona & Sanne


Foto: Friesch Dagblad
Lees ook bijgaand artikel uit het Friesch Dagblad

Volgers van Irona op Twitter worden hierbij door haar uitgenodigd met haar te gaan praamvaren in de nacht van de Nacht.
Haast u slechts 5 plaatsen beschikbaar. Opgeven bij Irona.
Gesprekken zullen gaan over hoe de mens omgaat met de omgeving.