GrienLinks biedt ov-chipkaartklachten aan


Gedeputeerde wil klachtenwebsite GrienLinks overnemen

strip

LEEUWARDEN – De statenfractie van GrienLinks heeft woensdagochtend 3 november 71 klachten over de OV-chipkaart aan gedeputeerde Piet Adema (verkeer en vervoer) van de provincie Fryslân aangeboden. GrienLinks heeft op grond van die klachten aangedrongen op uitstel van het stoppen met de strippenkaart. Adema blijft echter op de datum 23 december koersen, ook zo druk op de ketel te houden dat de Friese openbaar vervoerreizigers spoedig overgaan op de OV-chipkaart.

GrienLinks vindt dat de strippenkaart niet uit de roulatie mag worden gehaald, zolang de OV-chipkaart nog kinderziektes heeft en veel reizigers nog aan het nieuwe betaalmiddel moeten wennen. Het blijkt dat de aanschaf en de activering van de OV-chipkaart voor veel reizigers lastig is, vooral voor mensen die niet over internet beschikken.

Bovendien klagen veel reizigers dat ze duurder uit zijn met de OV-chipkaart dan in het verleden. GrienLinks pleit er mede daarom voor, dat ook met anonieme OV-chipkaarten korting mogelijk is. “Maak een roze OV-chipkaart voor 65-plussers”, zegt GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld, “net als de roze strippenkaart, dus een anonieme kaart.”

Adema erkent dat het activeren van de OV-chipkaart “gedoe” is, maar met een intensieve campagne en veel informatiebijeenkomsten tracht hij de Friezen massaal over te halen op de OV-chipkaart over te gaan.
Adema deed het aanbod, de website www.beter-ov-friesland.nl van GrienLinks over te nemen. De fractie houdt dit in beraad, omdat GrienLinks het ziet als een middel om het college scherp te houden.