GRIENLINKS tegenbegroting: ‘Met groen meer winst ‘

Het mes in geldverslindende en prestigieuze projecten
PERSBERICHT
GrienLinks heeft vergaande tegenvoorstellen gedaan in de provinciale begroting voor 2010. Vooral de grote infrastructurele projecten (Centrale As, N381, Haak om Leeuwarden) en de provinciale bijdrage aan rijksprojecten ontkomen niet aan het bezuinigingsmes van GrienLinks.
In bijeenkomst van de Provinciale Staten van 10 november 2010 zal de partij een groot aantal wijzigingsvoorstellen indienen. Over 2011 vertoont de tegenbegroting van Groenlinks nog een tekort van 1,4 miljoen, wat in de jaren daarna snel wordt weggewerkt naar een overschot oplopend naar 33 miljoen in 2014.

Duurzaamheid, landschap, cultuur en het sociaal beleid komen er zoals verwacht bij GrienLinks veel beter vanaf. GrienLinks investeert in deze beleidsterreinen zeven tot acht miljoen meer dan het college. GrienLinks neemt met haar tegenbegroting alvast een voorschotje op de takendiscussie van volgend jaar, waar nog meer omvattende keuzes moeten worden gemaakt. Volgens fractievoorzitter Irona Groeneveld is daarom van belang de provinciale inkomsten en uitgaven op langere termijn op orde te brengen. Een evenwichtig begrotingsbeleid is een voorwaarde voor een sociaal en groen beleid.

De nieuwe sluis in Stavoren moet het van GrienLinks met 13 miljoen minder doen. Omrop Fryslan kan blijven rekenen op een structurele bijdrage van 500.000 euro per jaar. Daarmee wordt de helft van de korting op de omrop door GrienLinks ongedaan gemaakt. Ook de jongerenzender Froeks kan rekenen op de genade van GrienLinks en blijft een jaarlijkse bijdrage van 50.000 euro behouden. Het geld hiervoor wordt gezocht in de uitvoeringskosten Kulturele Haadsted Fryslan. Dit laatste project kan volgens GrienLinks goedkoper door “overbodige marketingonderzoeken” te schrappen.

Voor de herhuisvesting van de Fryske Akademy wil GrienLinks 2,3 miljoen reserveren. De partij stelt als voorwaarde dat ook het Rijk en de Akademy ook ieder 2,3 miljoen bijdragen. Uitstel gaat alleen maar meer geld kosten, vindt GrienLinks, die zich geen Fryslan wil voorstellen zonder (de bijdrage) van de Fryske Akademy.

Het Nationaal Jeugddebat en Vara Lagerhuis mag van GrienLinks ook doorgaan. GrienLinks vindt dat het betrekken van jongeren bij de politiek erg belangrijk is, zeker in deze tijd.

De begroting 2010 is volgens GrienLinks de opmaat naar de provinciale takendiscussie. Fractievoorzitter Groeneveld verwacht dat dan opnieuw stevige politieke keuzes moeten worden gemaakt. “Het uitstellen van deze keuzes, zoals dit college telkens doet, heeft alleen maar meer negatieve gevolgen voor de financiën” zegt Groeneveld. “Volgend jaar moeten de reserves worden aangesproken om het gat in de begroting te dichten. Dan doe je echt iets verkeerd” zegt Groeneveld. “Als het gemiddelde huishouden op dezelfde manier met het geld omgaat, staat er binnen de kortste keren geen brood meer op tafel. ”

De taakstelling van bijna zes miljoen op de provinciale werkorganisatie wordt door GrienLinks bevroren. Eerst moeten de Staten de politieke keuzes maken over welke provinciale taken worden geschrapt en welke niet. Daarna kan een goedkopere en flexibele werkorganisatie worden ingericht. Om niet afhankelijk te worden van veel te dure bureaus zijn deskundige en bevlogen mensen nodig, zegt GrienLinks. Die verdienen zich zelf terug.

Groeneveld: “De verschuiving van investeren in ’traditionele’ infrastructuur’ naar ‘sociale en duurzame innovaties’ levert naast geld en banen een sterke sociale en culturele infrastructuur op én behoud van ons groene landschap. Fries eigener kan het niet”, zegt Groeneveld. Volgens GrienLinks kan de economische crisis alleen effectief worden aangepakt als tegelijkertijd wordt gewerkt aan een stevige ecologische en sociale basis. “Om de boel weer op orde te krijgen moeten we dus beginnen bij het begin: Met groen meer winst.”