Centrale As aanleg geschorst

De vierbaansweg ‘Centrale As’ in Friesland mag voorlopig niet worden aangelegd.
Dat heeft de Raad van State donderdag beslist. Het bestuursrechtcollege wil dat de provincie nader onderzoek doet naar de noodzaak van de weg.
Directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea heeft voor Omrop Fryslan-radio al meegedeeld, dat hij bereid blijft tot onderhandelen over het ‘griene alternatyf’, met een tweestrooks, i.p.v. een vierstrooksweg.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) moet de bevolkings- en verkeersprognoses nader onderzoeken, om te kunnen nagaan of de Centrale As in zijn geplande vorm wel nodig is.
Ook de compensatie van weidevogelgebieden is een aandachtspunt voor de Raad van State.

Gelukkig dat er toch nog mensen zijn die zich niet door de tunnelvisie van GS van Friesland laten leiden. Maar het laatste woord is er nog niet over gezegd!

Raad van State uitspraak.

Gedeputeerde Adema denkt dat de weg er toch wel komt

Hieronder twee reacties van Groen- en GrienLinks op het nieuws over de schorsing, vandaag, door de Raad van State van de aanleg van de Centrale As tussen Dokkum en Nijega (Wâldwei)/

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks): “Prachtig dat er nu een time-out is afgedwongen om nuchter na te denken over deze weg van niks naar nergens. Zeker in tijden dat geld zo schaars is, en elk dubbeltje moet worden omgedraaid, is het niet verkeerd om eerder afgewezen alternatieven nog eens goed te bezien. Zeker omdat het prachtige landschap met die alternatieven gespaard blijft”.

GrienLinks-statenlid Irona Groeneveld sluit zich hier van harte bij aan: “Een compliment aan It Fryske Gea als hoeder van natuur en landschap in Fryslân en aan de andere organisaties en personen die deze schorsing hebben afgedwongen. We hopen dat it ‘griene alternatyf’ nu serieus wordt genomen.”