Compensatieregeling dubbel opstaptarief OV-chip veel te ingewikkeld

UPDATE

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) heeft het besluit om te stoppen met de strippenkaart in Friesland opgeschort. Dit kwam aan de orde tijdens het begrotingsdebat vandaag.
Er moet worden gewacht op de provincies Groningen en Drente die zijn nog niet aan de OV-Chipkaart toe.

Persbericht.

Geen ingewikkelde regeling bij de invoering van de OV chipkaart.

De Statenfracties van de PvdA en Grien Links hebben spoedvragen gesteld aan Gedeputeerde Adema. Fryslân is klaar voor volledige overgang naar de OV chipkaart op 23 december a.s.. Groningen en Drenthe zijn dat nog niet en nu dreigt de reiziger die de provinciegrens passeert daarvan de dupe te worden. Hij moet niet alleen verschillende vervoerbewijzen hebben, maar bovendien een dubbel opstaptarief betalen. Voor dat laatste is een compensatieregeling bedacht.

‘Die regeling is zo bureaucratisch en ingewikkeld, dat de moed je in de schoenen zinkt’, aldus Grien Links- statenlid Irona Groeneveld . ‘Je hebt twee vervoerbewijzen, een compensatiekaart, stempeltjes van de buschauffeur, een computeruitdraai van je OV chipkaart, een postzegel en een envelop nodig, voordat het vervoerbedrijf kan gaan beslissen of je recht hebt op compensatie’, vult PvdA-collega Henni van Asten aan.
Beide statenfracties dringen er bij Adema op aan een simpele regeling af te spreken en ervoor te zorgen dat op 1 april 2011 de boel op orde is.

Liever had Grien Links gezien dat de strippenkaart pas op een later tijdstip uit de markt genomen wordt. Een motie hierover van SP en GL in de Tweede Kamer kan niet op een meerderheid rekenen.