GrienLinks in actie voor meer en mooiere natuur

OLTERTERP, 15 januari – GrienLinks-lijsttrekker Irona Groeneveld uit Burgum heeft zaterdag samen met directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea op het terrein van It Fryske Gea in Olterterp een jonge perenboom geplant. Hiermee gaf de geblesseerde Groeneveld – ze heeft haar rechter knie geblesseerd en loopt nu in het gips en met krukken – aan dat haar partij zich de komende tijd inzet voor méér en een mooiere natuur in Fryslân. Deze concrete actie is tevens een protest tegen de bezuinigingen op de natuur, zoals gepland door het kabinet Rutte en het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Het huidige kabinet wil hooguit negentig procent van de verbetering van de natuur middels de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur uitvoeren tot 2018. “It is better om fêst te hâlden oan it belied en it by need út te smarren oer in langere perioade”, zei Hosper zaterdag als gastspreker van de nieuwjaarsreceptie van GrienLinks in restaurant Het Witte Huis in Olterterp. Hij juicht het op zich toe dat het natuurbeleid overgaat van het rijk naar de provincies, maar is tegen de korting van 25 procent op uitvoering van het natuurbeleid. Bovendien wil het kabinet stoppen met subsidie voor Nationale Parken. “Moat dan bygelyks Doarpsbelang fan Earnewâld mei de pet rûn foar de Alde Feanen?” vroeg Hosper zich af.
It Fryske Gea wordt zelf ook de dupe, door een bezuiniging van een kwart miljoen euro door de provincie Fryslân, merkte Hosper op.

Hij kreeg bijval van GrienLinks-lijsttrekker Irona Groeneveld. “Er hangt een sfeer in Den Haag en in het Provinsjehûs: “Natuur is leuk als er geld over is, maar we gaan nu weer gewoon doen: natuur en cultuur moeten wijken voor economie. Maar natuur ís economie: het is goed voor planten en dieren, maar ook voor de recreatie!” Ze vroeg de natuurorganisaties zoals It Fryske Gea om niet te voorzichtig te worden, uit angst voor korting van subsidies. “Natuurorganisaties hebben we nodig om het kritische geluid vóór de natuur te organiseren. GrienLinks gáát ervoor. Gelukkig nieuwjaar!”

Het was tevens de start van de verkiezingscampagne van GrienLinks, dat drie speerpunten in de campagne heeft: behalve voor natuur en duurzame landbouw, dus tegen meer intensieve veehouderij, ook voor behoud van voorzieningen op het platteland en in de steden, zoals bijvoorbeeld goed openbaar vervoer.