Top GrienLinks tegen missie Afghanistan

PERSBERICHT
Leeuwarden 15-01-2011
De Provinciale Statenleden Irona Groeneveld en Retze van der Honing van GrienLinks zijn tegen een nieuwe uitzending naar Afghanistan. Zij roepen de Tweede Kamerfractie van GroenLinks in Den Haag op om tegen het plan te stemmen. De Statenleden hebben grote moeite met het militaristische karakter van de nieuwe missie. “We willen absoluut niet in een guerrillaoorlog terecht te komen. Zo’n oorlog is niet te winnen en kost alleen maar onnodige slachtoffers” zegt Groeneveld die lijsttrekker is voor GrienLinks voor de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart a.s.

Groeneveld en Van der Honing vinden het een prima zaak dat binnen hun partij een discussie is losgebrand over Afghanistan. “Alle leden kunnen hun mening geven en met de Tweede Kamerfractie in discussie gaan. Zo hoort de partijdemocratie ook te werken. En dit is onze mening”, aldus Statenlid Retze van der Honing.

De Friese Statenleden hebben er begrip voor dat de Tweede Kamerfractie niet meteen nee zegt en eerst een hoorzitting in de Tweede Kamer wil afwachten. “Het onderwerp leent zich er niet voor om al te gemakzuchtig ja of nee te zeggen. Maar binnen deze zorgvuldige afweging is geen ruimte voor naïviteit. Daarvoor liggen de politieke overtuiging en doelstellingen van GroenLinks te ver af van die van het kabinet” aldus van der Honing
Regerings-Brief aan TK over de trainingsmissie
Judith Sargentini over EUPOL