Friesland, prominente plek biologische landbouw

PERSBERICHT
LEEUWARDEN, 26 januari – Provinciale Staten van Fryslân erkenden vandaag volmondig het belang van de biologische landbouw in deze agrarische provincie. Met een ruime meerderheid, alleen VVD en CDA stemden tegen, werd de rol van de biologische landbouw als kraamkamer voor innovatie en bewustwording volledig erkend en een terechte plek gegeven in de Friese landbouwplannen voor 2011-2013. Een voorstel daartoe van GrienLinks werd mede ingediend door SP en PvdA en behaalde uiteindelijk de noodzakelijke meerderheid.
Meer hierover:
Fryslan – prominente plek voor biologische landbouw