Nieuwsbrief nummer 63 statenfractie Grienlinks Fryslân Januari 2011

Inhoud:

Berichten van het bestuur

Beste nieuwsbrieflezer,

Onze partij is in beroering over het besluit van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks over Afghanistan. U ontvangt apart van deze nieuwsbrief een bericht hierover van het bestuur van GrienLinks in Fryslân. Hieronder kunt u lezen hoe de statenleden van GrienLinks over deze kwestie denken. Ook willen we graag uw standpunt weten.

En verder in deze nieuwsbrief berichten over onze successen bij de behandeling van de landbouwnota in de Statenvergadering van 26 januari 2011. Tevens bericht over de vragen die in de Tweede Kamer over de OV -chipkaart zijn gesteld op aangeven van onze Openbaar Vervoerwoordvoerder Johanna Welfing.

Ook de greidefugels hebben nog altijd onze aandacht, en we zijn vóór een Universiteit in Fryslân.

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Afghanistan en GrienLinks

Vorige week heeft de Tweede Kamerfractie van GroenLinks ingestemd met de politiemissie naar Afghanistan. 80 % van de GroenLinksers was het daar niet mee eens. Een flink aantal heeft hun lidmaatschap al opgezegd. Ook de statenleden van GrienLinks hadden voorafgaand aan het debat de Tweede Kamerleden al opgeroepen om tegen te stemmen. Zie hier voor hun persbericht: Top GrienLinks tegen missie Afghanistan. Ook te lezen is hoe Irona Groeneveld reageerde toen ze van het besluit hoorde: Irona Groeneveld is teloarsteld

De beslissing is nu genomen en de Tweede Kamerfractie doet zijn best om uit te leggen waarom het wél een goed besluit was. Brief leden GroenLinks: Civiele Politiemissie

Op het congres van 5 februari zal de discussie daarover gevoerd moeten worden. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en of u ook naar het congres gaat. Laat het ons weten!

U heeft eerder al een brief van het bestuur van GrienLinks over deze kwestie gekregen .
En intussen gaan wij verder met ons werk voor een groen en links Fryslân….. want GrienLinks maakt in Fryslân wel zeker een verschil, dat kunt u hieronder lezen.

GrienLinks voorstel over gentech aangenomen

De Friese Provinciale Staten besloten op woensdag 26 januari 2011 dat er op dit moment geen ruimte is voor genetisch gemodificeerde landbouw in Fryslân. Het is voor het eerst in Nederland, dat een provincie zich uitspreekt tegen gentechlandbouw. Hiertoe werd besloten op initiatief van GrienLinks. Het voorstel werd mee ingediend door SP en PvdA. Het initiatief kon bij de stemmingen rekenen op een ruime meerderheid in de Friese staten.

rona Groeneveld is verheugd dat haar initiatief nu is overgenomen. “Er is nog veel te weinig bekend over de gevolgen van het verbouwen van genetisch voedsel, zowel voor de consumenten, de boeren en het milieu. Je wilt toch weten wat je eet? Een boer wil weten wat hij precies verbouwt en wat eventuele risico’s voor zijn land zijn. Tot slot is er te weinig bekend over de gevolgen van gentech op het milieu. Dat zijn drie goede redenen om nu een pas op de plaats te maken. Landbouw is belangrijk voor Fryslân dus moet je met de belangen van huidige boeren en hun opvolgers zorgvuldig omgaan. Dat doen we nu.” Lees meer: PERSBERICHT Geen gentechlandbouw in Fryslân

Biologische landbouw prominente plek in landbouwnota

Provinciale Staten van Fryslân erkenden tijdens de Statenvergadering op 26 januari 2011 volmondig het belang van de biologische landbouw in deze agrarische provincie. Met een ruime meerderheid, alleen VVD en CDA stemden tegen, werd de rol van de biologische landbouw als kraamkamer voor innovatie en bewustwording volledig erkend en een terechte plek gegeven in de Friese landbouwplannen voor 2011-2013. Een voorstel daartoe van GrienLinks werd mede ingediend door SP en PvdA en behaalde uiteindelijk de noodzakelijke meerderheid.

GrienLinks-lijsttrekker Irona Groeneveld was de initiatiefnemer van het voorstel. Groeneveld: “Biologische landbouw in Fryslân is een feit. Jaarlijks groeit de verkoop van biologische producten met grote cijfers. Dus wordt het tijd dat het bestuur van onze provincie ook in de uitvoering van het landbouwbeleid de biologische landbouw als voorloper en economische motor moeten erkennen. Investeren in al maar doorgaande schaalvergroting is niet de toekomst van de landbouw in Fryslân. Niet voor de boeren, niet voor de dieren en niet voor de kwaliteit van het voedsel. ” Lees meer: PERSBERICHT Friesland, prominente plek biologische landbouw

Tweede Kamervragen over wildgroei kortingskaarten

Treinreizigers die met hun NS-kortingskaart annex OV-chipkaart inchecken op het perron voor een Arriva-trein, vervolgens gaan reizen en daarna keurig uitchecken, krijgen niet de gebruikelijke 40% korting verrekend. Integendeel Arriva trakteert deze reizigers op het volle tarief. De Friese Statenfractie van GrienLinks en de gemeenteraadsfractie van PAL GroenLinks Leeuwarden zijn met gedupeerde treinreizigers verbaasd over deze Friese OV-flater. NS en Arriva wijzen nu naar elkaar volgens reclamerende reizigers. Johanna Welfing van GrienLinks: ‘Hoe kan het dat Arriva en NS dit niet beter afstemmen?”.
Lees meer op de Beter-OV site van GrienLinks: Arriva dupeert reizigers met NS kortingskaart

Naar aanleiding van deze berichten en in overleg met de PvdA zijn er door Ineke van Gent van GroenLinks in de Tweede Kamer vragen gesteld over de kortingskaartwildgroei. Lees hier meer: http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/60545Bespaar treinreiziger wildgroei kortingskaarten

GrienLinks en College botsen: “Vlees noch vis”, “mierenhoop”, “shit”

Meestal kabbelen debatten in de Friese statencommissies en komen de échte debatten pas in Provinciale Staten aan bod. Maar woensdagmiddag 26 januari ging het tussen GrienLinks-statenlid Retze van der Honing en CDA-gedeputeerde Sjoerd Galema even wat steviger dan gebruikelijk. Van der Honing verweet het college in een notitie over de (toekomstige) taken van de provincie Fryslân: “vlees noch vis”, “gjin dúdlike keuzes” en vroeg: “Is de koöperaasje Fryslân in soarte fan mierehoop?” Dit vanwege het ‘emergente’ karakter van die coöperatie. Galema noemde de inbreng van Van der Honing “in hoop shit oer dizze notysje” en ook “vlees noch vis”. Lees meer: GrienLinks en college botsen

Wach bliuwe foar greidefûgels

De oanlis fan de Heak om Ljouwert moat sa min mooglik ten koste gean fan de greidefûgels.

Dat is de miening fan de fraksjes fan GrienLinks en SP. Omt de Rie fan Steat (Raad van State) de oanlis fan de Heak om Ljouwert hinne goedkard hat, bliuwt der foar dy fraksjes net folle oars oer as der wach op te wêzen, dat de oanlis fan de Heak pas los giet, as de kompensaasje foar greidefûgellân goed yn oarder is.

Fandêr dat beide fraksjes op 19 jannewaris 2011 in moasje yntsjinnen, dêr’t it kolleezje fan Deputearre Steaten yn ferge wurde om net earder mei de oanlis fan de Heak te útein te setten, “as wannear’t foara de kompensaasjegebieten kontrakten ôfsletten binne.” Dy moasje waard ek oannommen. Lees meer: Wach bliuwe foar greidefûgels

Groen licht voor University Campus Fryslân

Al een jaar of dertig poogt de provincie Fryslân – met tussenpozen – een nieuwe Friese universiteit van de grond te krijgen. Een échte universiteit, met gebouwen, collegezalen en hoogleraren in vaste dienst, zit er wellicht niet in. Maar een “netwerk-universiteit”, vergelijkbaar met de Open Universiteit, lijkt inmiddels wél haalbaar. Onderzoek en onderwijs op deze universiteit wordt verricht door en bij de aangesloten universiteiten en onderzoeksinstellingen, zoals Wetsus, de Fryske Akademy, de hogescholen in Leeuwarden en aangesloten universitaire instellingen elders in het land.

Een voorlopige naam is er ook: University Campus Fryslân, tot nog toe afgekort als UCF. Maar volgens diverse statenleden is de afkorting ‘UC Fryslân’ beter, zo bleek 26 januari 2011 in Provinciale Staten.

Na het debacle met het Cartesius-instituut – net als UC Fryslân een samenwerkingsverband van diverse universiteiten, hogescholen en (zijdelings) de provincie – zijn Provinciale Staten (PS) extra kritisch over het opzetten van de ‘netwerk-universiteit’. Vandaar dat er in totaal dertien moties en amendementen werden ingediend om het collegevoorstel voor de (voor-)financiering aangepast te krijgen.

GrienLinks-statenlid Retze van der Honing is enthousiast over de komst van de ‘netwerk-universiteit’, maar vindt dat vooral de financiering goed geregeld moet zijn, zodat de provincie niet te veel voor de verliezen opdraait, als het onverhoopt mis gaat met de ‘UC Fryslân’. Lees meer: Groen licht voor University Campus Fryslân

Bevorderen fiets- en OV gebruik hoofddoel in PVVP

Het kan soms vreemd lopen in de politiek, ook in de provinciale politiek. Naar aanleiding van de evaluatie van het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) van 2006 diende GrienLinks in de statenvergadering van 15 december 2010 een motie in, waarin werd gevraagd “het waar mogelijk terugdringen van het aantal autokilometers, het bevorderen van het gebruik van alternatieven zoals fiets en OV”, op te nemen in het hoofddoel van het PVVP. Van de 43 statenleden waren drie afwezig. Dat had mede tot gevolg dat de stemmen staakten: 20 voor, 20 tegen. Dan moet zo’n motie in de volgende statenvergadering in stemming worden gebracht . Omdat ook die volgende statenvergadering niet iedereen aanwezig was, dreigden de stemmen opnieuw te staken; dan zou de motie als “afgestemd” gelden. Maar wonder boven wonder werd de motie tóch aangenomen. Weer een mooi succes voor GrienLinks , want het veranderen van een hóófddoel in het PVVP is niet niks.

Oproep: weet je of er in je gemeente een megastal staat of komt? Laat het ons weten!

Om goed beslagen ten ijs te komen op 9 februari , want dan komen we met een voorstel voor een verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderijen (megastallen), willen we graag de laatste stand van zaken weten over de intensieve veehouderij in Fryslan. Als je in je gemeente een ‘megastal’ (zie voor definitie: Meldpunt vee fabriken) te staan weet of weet dat er een komt, laat het ons dan alsjeblieft weten! Mail naar grienlinks@sis.fryslan.nl of bel naar 058 2925805

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Actie voor meer natuur op nieuwjaarsbijeenkomst GrienLinks

GrienLinks-lijsttrekker Irona Groeneveld uit Burgum heeft zaterdag 15 januari 2011 samen met directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea op het terrein van It Fryske Gea in Olterterp een jonge perenboom geplant. Dit deden ze ter ere van het nieuwe jaar én de start van de campagne van GrienLinks in Fryslân. Groeneveld gaf met het planten van de boom aan dat haar partij zich de komende tijd nog meer inzet voor méér en een mooiere natuur in Fryslân. Deze concrete actie is tevens een protest tegen de bezuinigingen op de natuur, zoals gepland door het kabinet Rutte en het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Lees meer: GrienLinks in actie voor meer en mooiere natuur

Bijeenkomst Afghanistan 1 februari Groningen

In het GroenLinks pand in Groningen, Coehoornsingel 87 komen op dinsdag 1 februari 20.00 uur Linda Voortman en Niels van den Berge hun standpunt over Afghanistan uitleggen. Leden van de provincies Groningen, Drente en Friesland zijn allen van harte welkom. Het pand van GroenLinks Groningen stad is op loopafstand van station Groningen.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.