Centrale As: STAB-advies vernietigend

Het STAB-advies van de Centrale As.

Lees en lach: het is vernietigend!

*Ten aanzien van bereikbaarheidsprobleem constateert de STAB:
er is geen bereikbaarheidsprobleem.

*Ten aanzien van de veiligheid:
de veiligheid kan ook op een andere manier gewaarborgd worden.

*Ten aanzien van het bundelend vermogen:
ook de 2-baans versie en de alternatieven zorgen voor verlichting van het onderliggende wegennet.

*Weidevogelcompensatie:
onderschat en niet tijdig gecompenseerd.

*Natuur:
niet tijdig gecompenseerd.

Visie GrienLinks: dit advies geeft aan dat nut en noodzaak van de Centrale As onvoldoende zijn onderbouwd. En dat alternatieven beter zijn.