OV-chipkaart: GrienLinks blijft kritisch

Het gedoe met de OV-chipkaart houdt maar niet op: Arriva vroeg ineens € 17,50 voor de kortingkaart op de OV-chipkaart. Bovendien werd de NS-kortingkaart ongeldig verklaard in Arriva-treinen. Na snel ingrijpen door de provincie Fryslân is dit (voorlopig) teruggedraaid. Volgens gedeputeerde Piet Adema blijft het mogelijk om met de NS-kortingkaart (€ 55 per jaar) ook in Arriva-treinen te reizen. Om het dubbele opstaptarief te vermijden, adviseert de provincie in Arriva-treinen niet met de OV-chipkaart te reizen, maar met papieren kaartjes.

Maar Arriva en gedeputeerde Piet Adema geven verschillende geluiden, als het gaat om de situatie ná 1 mei 2011. Volgens Adema zal ook dan Arriva geen extra geld vragen voor een kortingkaart. Arriva zegt dat er nog wordt onderhandeld. Dit bleek woensdagavond 9 februari 2011 in een extra vergadering van de statencommissie Lân, Loft en Wetter. Echte helderheid kwam er niet. Adema beloofde opnieuw contact te zoeken met Arriva.

Hadden alle betrokkenen – rijk, vervoerbedrijven, provincies, grote gemeenten – van tevoren geweten hoeveel gedoe de OV-chipkaart veroorzaakt, dan was die er misschien nooit gekomen. Adema wees op het aspect fraude: er wordt dan zogenaamd geld op de kaart geladen, zodat men in feite gratis reist. “Mar der waard mear mei de strippekaart fraudearre, as no mei de OV-chipkaart. Dêrom wolle de ferfierders de OV-chipkaart net kwyt”, aldus Adema.

Dat komt ook, legde hij uit, omdat de uitgever van de OV-chipkaart, TLS, opdraait voor de kosten van de fraude. Dus níet de openbaar vervoerbedrijven. “Mar elke fraudearre kaart dy’t TLS ûntdekt, wurdt fuortdaliks út it systeem smiten!” zei Adema.

Wat het stopzetten van de strippenkaart in Fryslân betreft: dat gebeurt niet eerder dan wanneer in de provincies Groningen en Drenthe de invoering van de OV-chipkaart op orde is, beloofde hij nog eens.

“De minister voor Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, legt de verantwoordelijkheid voor de kwestie van de Arriva-kortingskaart neer bij de provincies (Groningen en Friesland)”, viel GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld op. Adema erkende dat. “Gedeputeerde Staten houden Arriva scherp, houdt u ons scherp en laat de Tweede Kamer de minister scherp houden, dan houdt die NS scherp. Want NS is een belangrijke speler in dit geheel”, antwoordde de gedeputeerde. Aan GrienLinks zal het niet liggen: we blijven dit kritisch volgen.