De Friese Lente

Irona Groeneveld riep de PvdA vorige week na de verkiezingsuitslag op om ‘over links’ te gaan. Hans Konst van de PvdA meldde namelijk op de avond van de verkiezingen dat er een ‘breed’ college moest komen, en dat het CDA ook collegekandidaat was. De GrienLinks fractie vindt dat er eerst gekeken moet worden naar de mogelijkheden ‘over links’ en heeft daarom contact gezocht met de nieuwe statenfracties van D66 en SP.
SP, GrienLinks en D66 : 13x progressief
PERSBERICHT GL/D66/SP 7 maart 2011

De Friese Lente is begonnen Fries college kan progressief

De provinciale fracties van SP, GrienLinks en D66 hebben de handen in elkaar geslagen en gaan in de race voor collegedeelname. Ze hebben hun initiatief omgedoopt tot de Friese Lente. “De PvdA heeft een historische kans om in Fryslân een breed, progressief college te vormen, zeggen de partijen”. De PvdA heeft in de verkiezingen meermalen laten weten te streven naar een progressieve coalitie. De drie partijen
hebben eerst 13 punten opgesteld waarmee ze de collegeonderhandelingen ingaan.
Als de drie partijen hun zin krijgen wordt er progressiever geformeerd. Wat hen betreft verdwijnt het CDA naar de oppositie. De afzonderlijke fractievoorzitters van de drie samenwerkende partijen zullen dit bepleiten bij de informateur, Margreeth de Boer. “De Friese lente is begonnen”

De 13 onderhandelingspunten vormen de eerste, globale bijdrage aan de onderhandelingen. D66, SP en GrienLinks doen voorstellen die door meerdere partijen worden gedeeld. Dit moet een basis leggen om vervolgens verder te onderhandelen. De partijen pleiten ondermeer voor het in standhouden van het budget voor sociale organisaties zoals FSU, COC en Tumba. Er wordt een coöperatieve duurzame energiemaatschappij opgericht, het Openbaar Vervoer moet worden verbeterd en de vierbaans variant van de Centrale As wordt geschrapt. Nieuwe vestigingen van intensieve veehouderij willen de partijen niet toestaan. De duurzame ontwikkelingen in de landbouw moeten verder worden gestimuleerd. Ook de verdere aanleg van de ecologische hoofdstructuur moet doorgaan. Opvallend is ook dat de partijen met gemeenten een werkgelegenheidsplan willen maken voor mensen die niet zelfstandig aan het werk kunnen komen. Als het aan de Linkse lente ligt, beschikt heel Fryslân binnen vier jaar over snelle internetverbindingen. Er wordt doorgegaan met het verbeteren van het basisonderwijs en de zorg moet veel meer aandacht krijgen. Er moet een gericht arbeidsmarktbeleid komen en het koppelen van andere voorzieningen aan kleinschalige woonvormen in de dorpen moet de leefbaarheid op het platte land bevorderen. De provincie moet de komende jaren ongeveer 35 miljoen structureel bezuinigen. De samenwerkende partijen beseffen dat op provinciaal niveau een omvangrijke bezuiniging moet worden gerealiseerd en dat het Haagse afbraakbeleid niet kan worden gecompenseerd door Friese maatregelen. De bezuinigingen moeten worden gevonden in het schrappen van ondermeer grote infrastructurele projecten, waarbij het sociale beleid en kunst en cultuur worden ontzien.

Een coalitie met partijen uit de Friese Lente geeft de PvdA meer kansen haar verkiezingsprogramma te realiseren. Vooral op het gebied van innovatie, duurzaamheid, waterbeheer, ecologische hoofdstructuur, natuurbeheer, gasboringen
onder het Wad, sociaal beleid, hoeven niet telkens pijnlijke concessies te worden gedaan aan het CDA .

Inzetten op een progressieve coalitie kan dus prima. Het geeft bovendien het CDA de gelegenheid weer tot zichzelf te komen. De partij is erg met zichzelf bezig en zoekt een nieuwe koers. Dit gegeven maakt het CDA geen stabiele partner. Eerst moet de partij haar interne problemen oplossen.