Statenleden geïnstalleerd

Op 9 maart 2011 zijn Irona Groeneveld en Retze van der Honing geinstalleerd als statenleden voor GrienLinks. Met een stemmenwinst van 10.500 in 2007 naar 15.556 in 2011 staan Irona en Retze stevig met hun twee zetels in de Staten.
Irona:
Ja als je nummer acht bent, in een rij van negen, dan kan je het maar beter kort houden, en interessant. Ik zal mijn best doen.
Voorzitter, hier staat nog een winnaar. Want het ging over partijen die een zit gewonnen hebben, maar wij zijn gestegen van 10 ½ duizend stemmen naar 15 ½ duizend stemmen. 50% groei, even naar meneer van Mourik, die altijd zo van cijfertjes houdt. Dus hier staat een trotse fractievoorzitter.


We hebben ruim 2 zetels gehaald op eigen kracht. De vorige periode zijn we stabiel gebleven – zoals meneer Adema zou zeggen – met behulp van een restzetel; dat is nu de situatie bij de CU. Deze keer hebben we het helemaal op eigen kracht gedaan. Natuurlijk hadden ook wij liever een restzetel binnengesleept, want dat maakt het werk makkelijker en je positie wat steviger.
Naast onze groei ook felicitaties voor de partijen die een zetel hebben gewonnen. D66, PVV, VVD. We zullen elkaar op inhoud ontmoeten, achter de microfoon. We zullen het vaak niet eens zijn met elkaar, ook heel vaak wel eens, hoop ik, maar altijd op inhoud, wat ons betreft.
En vooral de nieuwkomers: Jullie boffen dat je terecht bent gekomen in een provinciale staten waarin ieder zijn eigen taal mag spreken, iets waar ik enorm van geniet. De een spreekt in het Fries, de ander antwoordt in het Nederlands. En dat kan, allemaal en dat is een groot goed.
Er komt nu een spannende periode aan: de formatieperiode. Het is een periode die zich een beetje onttrekt aan de blik van de kiezer. Want wat gaan al die partijen nu doen? Die gaan achteraf vergaderen, en wat komt daar dan uit, en wat brengt de partij waarop ik gestemd heb, dan in?
Wij zijn helder geweest. Ik ben er trots op dat wij met drie partijen een nieuw initiatief in hebben kunnen brengen – op inhoud, want dat is waar wij echt voor gaan. 13 progressieve punten. De PvdA is de grootste geworden – uniek, dat is in geen jaren gebeurd. Een frisse situatie, spannend ook, want wat moet je nou met al die partijen die nu in de Staten zitten. Je kan veel minder makkelijk een meerderheid vormen. Ik vind dat heel gezond, want dat betekent dat je met elkaar in gesprek moet, en op inhoud kijken waar je meerderheden op kan vormen. Dus het wordt nog een hele boeiende periode denk ik, de komende periode.
Wij zijn bereid om bij te dragen in die coalitieperiode, op inhoud, aan een nieuw progressief perspectief voor Fryslân. En wij haken even in op de oproep van de voorzitter, die zei “jongens, ga nu niet nog meer vergaderen in de komende periode.” Wij zijn al gewend aan een korte spreektijd, ik kan dat iedereen aanraden: wees eens een keer een periode de kleinste, je leert er enorm veel van.
Wij zijn dus bereid ons aandeel daarin te leveren, maar wij doen een oproep, nee, wij doen geen oproep, wij geven gewoon aan waar wij voor willen gaan. Wij gaan voor politieke debatten op hoofdlijnen, op grond van stukken die ons in staat stellen die hoofdlijnen vast te houden. En met een college die Provinciale Staten dicht bij zich houdt, tijdig informeert, in staat stelt goede keuzes te maken en vervolgens dan ook die kaders van de Staten respecteert.
Dank u wel.

knipsel omtrent de Friese Lente