GrienLinks doet mee aan verkenning collegesamenstelling PvdA/CDA/FNP/GL

Afgelopen woensdag heeft de PvdA aangegeven te willen onderzoeken of er een college mogelijk is dat bestaat uit PvdA/CDA/FNP en GrienLinks. Hans Konst noemde GrienLinks een partij die zich al jaren inspant vanuit de gedachte dat “Fryslân duorsum en grien bliuwe moat.”
“Met GL kiezen we voor een winnaar, 50% meer stemmen. Die partij herkennen en erkennen wij als één die de afgelopen jaren constructief is geweest, terwijl er gewerkt werd aan idealen. Niet tegen om het tegen zijn, maar uit overtuiging handelen. En dat spreekt ons aan, daar willen wij mee aan het werk. Maar hier geldt dat het niet alleen principes zijn die de friese samenleving verder helpen. Bestuurlijke verantwoordelijkheid is voor deze partij nieuw. We moeten elkaar maar eens goed in de ogen kijken, of deze jas GL past.”.

Konst gaf ook aan dat de PvdA een college met 4 gedeputeerden wil. Een nieuw college kan mede gevormd worden op basis van het koersdocument dat vier jaar terug opgesteld is. Landbouw, waterpeil noemde hij als onderwerpen waarop met name CDA en PvdA nog stevig over moeten spreken, omdat daar verschillen liggen.

Irona Groeneveld reageerde verrast, maar positief. “Wanneer we gevraagd worden een bijdrage te leveren aan het provinciaal bestuur zeg je niet meteen nee. We gaan de uitdaging aan met open ogen, met goede moed, met oog voor de tûkelteammen die er zeker liggen.”

Voor de hele bijdrage van Irona Groeneveld, klik hier.

De vergadering kunt u bekijken HIER KLIKKEN

De komende week zullen er gesprekken plaatsvinden tussen PvdA,CDA, FNP en GrienLinks. Wanneer het mogelijk is, informeren we u over de voortgang.