GrienLinks uit formatieonderhandelingen

GrienLinks niet meer aan het onderhandelen over coalitie met PvdA, CDA en FNP

De coalitie-onderhandelingen over een nieuw college van Gedeputeerde Staten tussen PvdA, CDA, FNP zijn zonder GrienLinks verder gegaan. Woensdag 6 april werd hiertoe besloten omdat, zo vermeldt het gezamenlijke persbericht van de partijen, ‘dit niet zal leiden tot een daadwerkelijke personele deelname aan het toekomstige College’.

Irona Groeneveld: “Gaandeweg de onderhandelingen over de inhoud, werden we bevestigd in onze overtuiging dat het erg belangrijk is ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen ín het College. Dat GrienLinks zou plaatsnemen in het college, maakte ook onderdeel uit van ons eerste advies aan de informateur. Met die inzet is GrienLinks ook de onderhandelingen aangegaan.

Het aanbod van de onderhandelaars van GrienLinks was om een parttime gedeputeerde te leveren. Een college bestaand uit meerdere parttime gedeputeerden was – gezien de verkiezingsuitslag – een goed idee, vonden de GrienLinksers. Uitgaande van een college van maximaal 5 fte gedeputeerden, konden de partijen het niet eens worden over de onderlinge verdeling. Dus hebben de partijen in goed overleg besloten dat verder onderhandelen over de inhoud voor GrienLinks niet meer logisch was.
Irona Groeneveld: ” Wij vinden het erg jammer, want het is de hoogste tijd voor een college ‘over links en groen’. GrienLinks is altijd een uitgesproken, constructieve en degelijke partij geweest in de Staten en dat zullen we ook blijven.”
Irona op Omrop Fryslân