Gele rook REC verontrust burgers Harlingen!

GrienLinks en PVV: Gele rook REC verontrust burgers Harlingen!

PERSBERICHT
De Statenfracties van GrienLinks en PVV in Fryslân hebben schriftelijke vragen gesteld aan verantwoordelijk gedeputeerde Galema over de gele rookwolk die de REC in Harlingen afgelopen 7 april uitstootte. Dit was het gevolg van een storing bij de binding van zure stoffen.

Irona Groeneveld, fractievoorzitter GrienLinks Staten Fryslân zegt: “Wij vinden het van groot belang dat de verontruste burgers van Harlingen precies weten wat er op 7 april jl. bij de REC Harlingen heeft plaatsgevonden. De Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de afgegeven milieuvergunning en de handhaving daarvan. Sjoerd Galema moet daarom Omrin achter de broek zitten, anders verliezen de burgers hun vertrouwen in de Provincie!”

Max Aardema, portefeuillehouder milieuzaken PVV Staten Fryslân zegt: “De burgers van Harlingen hebben betreffende de REC recht op volledige openheid van zaken en strikte handhaving van de milieuvergunning waar de Provincie verantwoordelijk is. Ons standpunt over de REC is algemeen bekend, wat ons betreft komt er hoe eerder hoe beter een einde aan deze onfortuinlijke bestuurlijke dwaling. Harlingen moet zo snel mogelijk weer naar zee ruiken en niet naar afval!

Schrift. vragen GrienLinks en PVV
Uitzending NIEUWSUUR