Subsidie voor Tryater


Op de statenvergadering van 23 mei en 15 juni is gesproken over actie richting kabinet voor behoud van subsidie voor Tryater. Er is statenbreed een motie aangenomen die naar het kabinet gestuurd is.

Tryater