Mag de REC wel draaien?


PERSBERICHT – De fractie van GrienLinks gaat vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de uitspraak van de Raad van State over de natuurbeschermingswetvergunning van de REC. De Raad van State heeft geoordeeld dat het college van GS de effecten op de natuur niet goed heeft onderzocht. Dat betreft met name de risico’s van de uitstoot van dioxinen voor de natuur in en rond de Waddenzee.

Bovendien oordeelt de Raad van State “dat niet kan worden uitgesloten dat de REC het open en weidse karakter van het Waddengebied zal aantasten”.

De GrienLinks-fractie wil van het college weten wat de consequenties zijn van deze uitspraak voor het door kunnen draaien van de REC. En bovendien wil de fractie uitleg waarom de provincie de effecten op de natuur niet goed heeft onderzocht. Irona Groeneveld (fractievoorzitter GrienLinks): ” De uitspraak van de Raad van State bewijst dat de zorgen van burgers en natuurorganisaties terecht waren. Het college heeft ons keer op keer verzekerd dat de vergunningverlening zeer zorgvuldig tot stand is gekomen. Hoe kan dit dan? Deze uitspraak sterkt ons in onze behoefte om als Staten te onderzoeken hoe de vergunningverlening tot stand is gekomen, en hoe de provincie daarin geopereerd heeft. Valt het college hierin wat te verwijten? Het lijkt door deze uitspraak dat dat inderdaad zo is. Het is met andere woorden tijd voor een Friese parlementaire enquête.”

De Statenfractie van GrienLinks wil deze kwestie in de statenvergadering van woensdaag 21 september aan de orde stellen via een interpellatie.

Uitspraak raad van state REC (31 augustus 2011)