Waar was GrienLinks deze week?


20 september waren Retze en Sanne bij de raadsfractie van Heerenveen. Ze spraken over Thialf; hoe trekken we het proces weer vlot en waar zetten we op in?

21 september * waren Irona en Retze in het hart van de Friese democratie: Provinciale Staten. Ze namen o.a. afscheid van Gedeputeerde Sjoerd Galema . Galema kreeg van Irona een fotoboek over het millenniumdoel onderwijs. Retze gaf Galema een t-shirt met de tekst “shit happens” als herinnering aan zijn uitspraak over “de shit van GrienLinks” (over de takendiscussie).

Verder voerde Irona het woord over het uitvoeringsakkoord (kader voor de begroting 2012) en bij de Interpellatie over de REC in Harlingen. De statenvergadering is terug te zien op
http://fryslan.stateninformatie.nl/ . De GL-bijdrage op het uitvoeringsakkoord kan je vinden op 4.08 – 4.18 en de interpellatie over de REC op 5.49 – 6.21.

Je leest meer over de GL-inbreng in de digitale nieuwsbrief, die maandag 26 september verschijnt.

· Diezelfde dag nam Gerrit op persoonlijke titel deel aan het frysk diktee in Tytsjerksteradiel en ging naar huis met de eerste prijs. (foto) We zijn erg trots!

22 september mocht Irona veel vertellen over het Statenwerk van GrienLinks aan een GroenLinkser uit Rotterdam. En als toetje ging het over de verbinding tussen stad en platteland: hoe kunnen we die binnen onze partij bewerkstelligen (Randstadpartij t.o. “plattelands GL-ers”).