Evaluatie over vergunningverlening REC komt ter inzage

De REC en haar vergunningen zijn nog steeds onderwerp van debat. Op 21 september 2011 ondervroeg GrienLinks het college van GS over het niet verstrekken van een natuurbeschermingswetvergunning (nb-wetvergunning) aan Omrin voor de REC in Harlingen. Het college vond dat Omrin zo’n vergunning niet aan hoefde te vragen. De Raad van State heeft in augustus geoordeeld dat het college dit niet goed onderbouwd had. Er is niet gekeken naar de invloed van dioxinen op de Waddenzee en de aantasting van de weidsheid van het gebied. Omrin moet alsnog een nb-wetvergunning aanvragen en het college moet dan – beter onderbouwd – beoordelen of die nodig is.

Irona Groeneveld: “De uitspraak van de Raad van State bewijst dat de zorgen van de burgers en de natuurorganisaties terecht waren. Het college heeft ons keer op keer verzekerd dat de vergunningverlening zeer zorgvuldig tot stand is gekomen. Hoe kan dit dan?

Gedeputeerde Johannes Kramer zegde toe dat een evaluatie, gemaakt door vier ambtenaren die niet bij de vergunningverlening betrokken waren, vertrouwelijk ter inzage komt te liggen voor de statenleden. GrienLinks trok daarom een motie in, met daarin een verzoek om de evaluatie (en dus de vergunningverlening) door een extern bureau te laten bekijken. Irona Groeneveld: “We gaan eerst die evaluatie eens bekijken en komen daarna weer terug op de vergunningverlening en een eventueel onderzoek.”