Waar was GrienLinks deze week? 3 – 7 oktober

» 3 oktober woonden Irona en Gerrit een informatiebijeenkomst van de commissie LLW bij. Onderwerp: stand van zaken rondom Waddenglas. De gronduitgifte gaat nog niet snel en wat zijn de scenario’s. Ook werd er informatie gegeven over het concept voor duurzame energie dat bij Waddenglas gebruikt zal worden.

» 4+5 oktober woonde Irona de IPO-conferentie bij in Haarlem. Thema was: “provincies aan zet”. De statenleden en colleges uit alle provincies ontmoetten elkaar daar. Irona supportte gedputeerde Hans Konst, die een schaak-uitdaging aan ging met de gedeputeerde van Noord Holland. Er werd een boeiende presentatie gegeven over “generatie Z” de generatie die tussen 1992 en 2010 geboren is.

» 6 oktober was Sanne bij het afscheid van Liesbeth Buijs van Bureau Jeugdzorg. Liesbeth nam afscheid met een lezing van Paul Nota van het Nederlands Jeugd Instituut over de transitie van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Nota: “Als de jeugdzorg gedecentraliseerd wordt, gaan we van 15 ambtelijke procedures bij de provincies, naar 426 ambtelijke procedures bij de gemeenten. “

» 6 oktober nam Sjoerd Galema definitief afscheid van de Provincie. Irona ging hem natuurlijk de hand schudden en bedanken voor zijn inzet.

» 7 oktober bezocht Irona ExpoDokkum, een beurs voor bedrijven in NO-Fryslân. Irona sprak o.a. met de Stichting Noord Friese Lokaal Spoorwegmaatschappij. Deze stichting wil het traject van het Dokkumer Lokaaltje leven inblazen, met bijv. een spoorfietsroute.